Van Rompuy wil meer invloed van de EU op wereldvlak

16/09/10 om 15:43 - Bijgewerkt om 15:43

Dat was het uitgangspunt van de Europese top die de voorzitter van de Europese Raad donderdag in Brussel organiseert.

De Europese Unie doet te weinig aan strategisch denken en slaagt er niet in haar economisch gewicht te vertalen in meer politieke invloed op de wereldscène.Dat was het uitgangspunt van de Europese top die donderdag in Brussel plaatsheeft. In de marge werd overeenstemming bereikt over een vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea.

Onder leiding van voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad boog de Europese top zich onder het thema 'de plaats van Europa in de wereld' buigt over het buitenlands beleid van de Europese Unie.

De 27 staatshoofden en regeringsleiders, die voor de gelegenheid zijn vergezeld door de ministers van Buitenlandse Zaken, bespreken onder leiding van Van Rompuy onder meer de relaties met China, Turkije, de EU-VS-top in november. Ook het tussentijds verslag van de task force van de voorzitter van de Europese Raad voor een beter economisch bestuur staat op de agenda.

Dat is niet het geval voor de discussie over het Romabeleid van de Franse regering, die tot een fikse discussie heeft geleid met de Europese Commissie. Maar vermits op de top de lidstaten zijn vertegenwoordigd, wordt er officieel niet gesproken over de uitwijzingen van de Romazigeuners.

'Europa denkt te weinig strategisch'

Van Rompuy stelde donderdag vast dat de Europeanen een tweederangsrol spelen op het geopolitieke schaakbord. 'We spelen onder ons gewicht. We hebben meer coherentie en continuïteit nodig. We doen eenvoudigweg niet genoeg aan strategisch denken', aldus Van Rompuy, die daar verandering in wil brengen.

Hij is ontevreden over de manier waarop de Europese Unie topontmoetingen met wereldleiders aanpakt. Volgens hem worden er niet genoeg inspanningen geleverd 'om onze belangen op een consistente wijze te verdedigen'.

Volgens Van Rompuy moeten de EU en de lidstaten hun buitenlands beleid beter op elkaar afstemmen om collectief gewicht in de schaal te kunnen leggen.

Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea

In de marge van de Europese top hebben de ministers van Buitenlandse Zaken donderdag formeel overeenstemming bereikt over de ondertekening van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Korea.

Tijdens de top kon Italië over de streep getrokken worden. Dat was de enige van de 27 EU-lidstaten die nog dwars lag. Het land vreesde te grote concurrentie van kleine en middelgrote wagens uit Korea die Fiat uit de markt zouden duwen.

In ruil voor haar goedkeuring van het akkoord verkreeg Italië een uitstel van zes maanden voor de inwerkingtreding van het akkoord. Dat wordt nu 1 juli 2011 in plaats van 1 januari.

Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere zal het vrijhandelsakkoord ervoor zorgen dat 97 procent van de goederen die tussen de Unie en Zuid-Korea verhandeld worden op termijn 100 procent tariefvrij worden.

Het akkoord zal vooral invloed hebben op de auto-industrie. Maar de tarieven zullen nog niet op 1 juli 2011 automatisch wegvallen. In de praktijk wordt het voor grote en middelgrote wagens 1 juli 2014 en voor kleine wagens 1 juli 2016.

Doel van het uitstel is de Europese automarkt meer tijd geven om zich aan te passen aan de stijgende import van Koreaanse auto's.

Onze partners