Trumps plan rond illegale migratie: snelle uitzetting, geen amnestie - tegelijk ook minder legale migratie

01/09/16 om 05:54 - Bijgewerkt om 07:12

Een langverwachte toespraak over illegale migratie, die volgens sommige medestanders een mildere Donald Trump zou tonen, was allesbehalve mild. Trump stelde voor ook legale migratie te beperken en wees elke amnestie van sans-papiers van de hand. Op één punt leek hij zijn toon iets te milderen.

Trumps plan rond illegale migratie: snelle uitzetting, geen amnestie - tegelijk ook minder legale migratie

Donald Trump © REUTERS

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, die enkele uren eerder heel ingehouden was gebleven aan de zijde van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, toonde een heel andere kant tijdens een meeting in Phoenix, Arizona.

In een vurige toespraak legde hij een tienpuntenplan voor dat een einde zou stellen aan de "open grenzen" van Obama-Clinton. Het plan van Hillary Clinton, zei hij, "bestaat erin iedereen toe te laten en het land te vernietigen". Terloops: Barack Obama wordt door actiegroepen de Deporter-in-Chief genoemd omdat hij de uitzetting van honderdduizenden sans-papiers heeft bevolen.

In de voorafgaande dagen hadden Trump zelf en zijn campagne publiekelijk getwijfeld of er geen verzachting van zijn standpunt moest komen. De toespraak was ook bijna een week uitgesteld omdat er onduidelijkheid was waar men wilde uitkomen. Zijn standpunt was tot dusver: een grensmuur bouwen op kosten van Mexico, verwijdering van de volgens de meeste schattingen elf miljoenen illegaal in het land verblijvende buitenlanders door middel van een deportatiemacht.

Asielsteden

In Phoenix leek hij niet geneigd om zijn standpunt te verzachten. In tien punten deed hij zijn plan uit de doeken. De muur is een van die punten. "Mexico zal er voor betalen - 100 procent". Hij zal ook de federale subsidies ontnemen aan 'asielsteden' - steden, zoals San Francisco en bijna alle grotere steden, die niet meewerken aan de uitzetting van sans-papiers en die geen vragen stellen naar de legale status van bewoners.

Wie betrapt wordt bij het illegaal binnenkomen van het land, wordt vastgezet tot de deportatie. "En niet zomaar terug over de grens. Ze worden ver teruggebracht".

Er komt nultolerantie voor sans-papiers die misdrijven gepleegd hebben, om het even welke. Ze wordt terstond uitgezet en dat wordt de prioriteit. Er komt een deportatiemacht om de "ergste criminelen" onder de illegale migranten op te sporen en uit te zetten. Er zal zware druk uitgeoefend worden op landen die hun uitgezette sans-papiers niet terugnemen. Ook degenen die legaal het land inkwamen maar de periode van hun visum hebben overschreden worden uitgezet. Degenen die enige vorm van sociale zekerheid ontvangen, zullen worden uitgezet.

'Geen amnestie'

In het algemeen zullen mensen die niet legaal in het land verblijven, altijd opgepakt en uitgezet kunnen worden. "Dat is wat het betekent wetten te hebben en een land te hebben", aldus Trump.

De regel is, ging hij verder: "Er komt geen amnestie. De enige manier om legaal te worden, is terug te keren naar het land van herkomst en de legale procedure te starten".

Wat de legale migratie betreft, komt er, dat gaf hij eerder aan, "extreme controle", ook een soort ideologische controle, met bijvoorbeeld vragen rond het standpunt van degenen die een aanvraag doen over eremoorden.

De migratie zal in het algemeen beperkt worden. Trump: "De laatste jaren breekt migratie in verhouding tot de bevolking alle records. De tijd is rijp voor een nieuwe migratiecommissie die het niveau weer aanpast aan de bevolking". Dit punt werd door sommige commentaren gezien als een poging om de "verbruining van het land" te vertragen.

De voorkeur bij migratie gaat uit naar mensen die "verdienste, opleiding en vaardigheden hebben".

Misdrijven

Helemaal aan het einde van zijn toespraak zei hij dat hij zich in eerste instantie op de criminelen zou concentreren, en op het stoppen van nieuwe illegale migratie. Dat zijn de prioriteiten. Als dat geregeld is, zou uitgezocht wat moet gebeuren met de resterende sans-papiers. Dat onderdeel hing in het luchtledige, zonder details, en was het enige teken dat er verzachting van standpunt zou kunnen zijn. Het klinkt in ieder geval minder snel dan de algemene verwijdering door een deportatiemacht van alle 11 miljoen sans-papiers die Trump eerder in het vooruitzicht had gesteld.

Voor de rest was dit Trump op zijn hardst, via Twitter toegejuicht door migratiehardliners als Ann Coulter. Of hij nieuwe kiezers overtuigd heeft, is verre van zeker.

Aan het eind liet hij een aantal ouders op het podium komen, die kort kwamen vertellen hoe ze een kind verloren hadden aan een misdrijf - gaande van een bendemoord tot een verkeersovertreding - gepleegd door een sans-papier.

Onze partners