Trump eist herziening visabeleid voor gekwalificeerde buitenlanders

19/04/17 om 03:40 - Bijgewerkt om 03:40

Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een decreet ondertekend dat zijn 'Buy American, Hire American'-campagnebelofte in de praktijk omzet. Hij vraagt onder meer een herziening van de visa voor buitenlandse hooggekwalificeerde werknemers die in de VS willen werken.

Trump eist herziening visabeleid voor gekwalificeerde buitenlanders

© AFP

In het decreet vraagt Amerikaans president Donald Trump een herziening van het 'Buy American, Hire American'-beleid in de hele overheid. Zo zal er strenger op worden toegezien dat de overheid kiest voor Amerikaanse producten voor haar aankopen. 'Het decreet moet leiden tot hogere lonen en een hogere tewerkstellingsgraad voor mensen in de VS', aldus een niet nader genoemde verantwoordelijke in het Witte Huis in een openbaar gemaakte persbriefing.

Trump eist daarenboven een herziening van het H-1B-visumprogramma, dat geschoolde werknemers uit andere landen toelaat in de Verenigde Staten. Vooral technologiebedrijven maken gebruik van het programma. 'We geloven dat jobs in de eerste plaats aan Amerikaanse werknemers moeten worden aangeboden', aldus Trump in een fabriek in Wisconsin, waar hij zijn decreet ondertekende. De president wees er in een speech op dat het programma door sommigen misbruikt wordt om buitenlandse krachten aan te nemen voor minder geld, en wil dat misbruik een halt toeroepen:

'Lonen naar beneden'

Het decreet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de H-1B-visa 'worden uitgereikt aan de meest gekwalificeerde of bestbetaalde kandidaten', aldus nog de verantwoordelijke van het Witte Huis. 'Vandaag worden de visa via een loterij toegekend, wat de hoogstgekwalificeerde werknemers vaak uit de boot doet vallen, en de lonen naar beneden haalt', legt hij uit.

Sinds 1995 organiseren de VS een loterij voor de toekenning van hun visa, waarbij kandidaten lukraak worden uitgekozen. Er zijn jaarlijks 65.000 H-1B-visa te verdelen, en nog eens 20.000 visa speciaal voor mensen met een masterdiploma. Volgens de website van de Amerikaanse immigratiediensten waren er voor 2017-2018 199.000 aanvragen, wat een aanzienlijke daling is tegenover vorig jaar, toen er 236.000 kandidaten waren.

Trump kondigde al tijdens zijn campagne aan dat hij het immigratiesysteem van de VS zou aanpassen, en maakte toen al melding van de H1-B-visa. Tot nu toe had hij echter enkel gefocust op de illegale immigratie.

Onze partners