Strengere normen voor experimenten op dieren

08/09/10 om 15:09 - Bijgewerkt om 15:09

De richtlijn is een compromis tussen een verbod en het voortzetten van de experimenten om onderzoeksredenen.

Het Europees parlement heeft woensdag een ontwerprichtlijn goedgekeurd die het gebruik van dieren voor wetenschappelijke experimenten aan banden moet leggen.

Het aantal dierproeven wordt beperkt en er komen strengere controles op bedrijven die zich met de proeven bezighouden. Laboratoria waar de proeven worden uitgevoerd, zullen moeten worden goedgekeurd door de nationale overheden.

De EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in wet om te zetten. Volgens gegevens van de Europese Unie worden er in de EU jaarlijks 12 miljoen dieren gebruikt voor experimenten in laboratoria.

Experimenten op grote apen verboden

De nieuwe richtlijn bepaalt dat proeven op primaten aan strikte beperkingen worden onderworpen. Experimenten op grote apen (chimpansees, gorilla's,oerang-oetans) worden verboden. Op kleinere apen kan het nog wel.

De tekst schrijft voor dat dieren alleen mogen worden
gebruikt voor experimenten die het onderzoek op mensen, dieren of ziekten (kanker, multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer en Parkinson) vooruit helpen.

De groenen vonden de tekst niet verregaand genoeg en eisten dat de richtlijn weer naar de commissie zou worden verwezen. Een
meerderheid van de parlementsleden schaarde zich echter achter het resultaat.

'Het akkoord beperkt maximaal het lijden van dieren, maar zet ook geen rem op onderzoek', aldus het Belgische Europarlementslid Frédérique Ries (MR).

De tekst is een compromis tussen degenen die experimenten op dieren helemaal wilden verbieden en anderen die hamerden op de noodzaak om de proeven verder te zetten vanuit onderzoeksoogpunt.

Onze partners