Spanje

22/05/14 om 06:41 - Bijgewerkt om 06:41

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen.

Spanje

Lid sinds: 1986

Aantal parlementszetels: 54

21% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne?

Zoals in veel andere Europese landen ontbreekt het ook in Spanje aan een echt debat over Europese thema's. De gemiddelde burger heeft echt geen idee waarover die Europarlementariërs beslissen.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

Dat is eigenlijk onmogelijk om uit te rekenen, maar we kunnen vermoeden dat de evaluatie toch positief is. Eerst en vooral heeft Europa ervoor gezorgd dat Spanje zijn democratische instellingen heeft kunnen vrijwaren. Er zijn natuurlijk de structuurfondsen en de landbouwsubsidies. Op economisch valk heeft Spanje dan weer heel wat nadeel ondervonden. Zo zijn we in de jaren tachtig en negentig heel wat van onze industrie kwijtgeraakt toen de markt geopend werd. Daardoor zijn we vandaag nog steeds te veel aangewezen op de dienstensector.

Neemt het euroscepticisme toe in uw land?

Volgens een recent rapport blijft het geloof in Europa redelijk stabiel, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de steun voor de EU in snel tempo aan het dalen is. Toch bestaat er niet echt een politieke vertaling van dat scepticisme. Op uitzondering van Batasuna, de politieke vleugel van de ETA, heeft Spanje nooit een partij gehad die vond dat Spanje uit de EU moest. Binnen het politieke bestel bestaat er een soort consensus dat Spanje de EU nodig heeft.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

Het grootste probleem van het Europees Parlement zijn de parlementaire groepen. Die zijn te zwak en te zeer gefocust op het nationale belangen. Maar het grootste probleem is het gebrek aan democratische legitimiteit dat veel Europeanen bij de Europese instellingen ervaren. Dat is echt een probleem. Geen enkel systeem dat zich democratisch niet kan legitimeren houdt het lang vol.'

(Javier Arregui Moreno, Universitat Pompeu Fabra)