Roemenië

22/05/14 om 06:41 - Bijgewerkt om 06:41

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen.

Roemenië

Lid sinds: 2007

Aantal parlementszetels: 33

48% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne?

Er is heel wat media-aandacht. De straten hangen ook al weken vol met plakkaten en posters waarop de kandidaten zich presenteren. Het is nog maar onze tweede Europese verkiezing. We moeten er zelf nog wat gewoon aan geraken.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

Hoewel Roemenië nog maar vijf jaar lid is, hebben we er zeker al voordeel van ondervonden. Er is veel geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. De landelijke gebieden worden ontwikkeld, onze landbouw en dienstensector worden gemoderniseerd, er is meer geld voor openbaar vervoer, milieubescherming en wetenschappelijk onderzoek. De bevolking ziet die verandering ook, waardoor er hier minder eurosceptici zijn dan in de naburige landen.

Neemt het euroscepticisme toe in uw land?

Het euroscepticisme neemt zeker niet toe in Roemenië, omdat iedereen ziet hoe snel en ingrijpend het land verandert, vooral wat betreft wegen, spoorwegen en openbaar vervoer. Zelfs in de rurale gebieden zien de inwoners zienderogen de infrastructuur verbeteren.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

Zoals overal in Europa is Roemenië het meest gebaat bij jobcreatie, economische groei en buitenlandse investeringen. Ook armoedebestrijding moet hoger op de Europese agenda. En ten slotte moeten de Europese parlementsleden actie ondernemen tegen de toenemende xenofobie waarmee veel Roemenen in het buitenland geconfronteerd worden.

(George Poede, Alexander Jan Cuza-universiteit van Iași)