'Overwinning Romney is geen verrassing'

01/02/12 om 14:12 - Bijgewerkt om 14:12

Na de overwinning in Florida, staat Mitt Romney weer een hele stap dichter bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Deze resultaten zijn absoluut niet verrassend", aldus Bart Kerremans, Amerika kenner en hoogleraar internationale relaties en Amerikaanse politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven.

'Overwinning Romney is geen verrassing'

© Belga/AFP

"Het verbaast me helemaal niet dat Mitt Romney gewonnen heeft in Florida. Er zijn daar namelijk veel minder Republikeinse conservatieven dan in South Carolina - waar concurrent Gingrich een verpletterende overwinning behaalde', zodus Kerremans.

Ook de peilingen toonden reeds aan dat Romney als overwinnaar uit de bus zou komen. "Een andere factor die een rol heeft gespeeld, zijn de voorafgaande debatten die hebben plaatsgevonden, die in Romney zijn voordeel gespeeld hebben."

Newt Gingrich

Gingrich is allesbehalve van plan om de strijd op te geven. Na de bekendmaking van de resultaten in Florida deelde hij mee dat hij 'tot op het einde' blijft vechten. "We zullen vechten voor elke staat. We zullen winnen en ik zal dé kandidaat voor de Republikeinen zijn", aldus Gingrich.

"Naar mijn mening is Gingrich de meest complexe van de twee kandidaten. Hij heeft veel creatieve ideeën die hij durft te uiten. Dat is een deel van zijn sterkte, maar ook tegelijk zijn grootste zwakte", vindt Kerremans. Gingrich is niet bang van een ophefmakende uitspraak. Zo deelde hij onlangs mee dat hij tegen 2020 een permanente Amerikaanse kolonie op de maan wil vestigen en dat indien daar een voldoende aantal Amerikanen zou wonen hij ze zelfs als nieuwe Amerikaanse staat zou willen erkennen.

"Hij is sterk overtuigd van zijn eigen gelijk en de kans bestaat dat hij zich vergaloppeert en zo zichzelf de das omdoet. Zowel de inhoud van zijn ideeën als de timing en de manier waarop zijn ideeën gebracht worden, veroorzaken veel commotie en dat zou hem zuur kunnen opbreken als hij het opneemt tegen Obama."

Dan zijn er nog enkele andere aspecten die in het nadeel kunnen spelen van Gingrich volgens Kerremans. "Er is de angst van de Republikeinse partij dat het verleden van Gingrich een negatieve rol zal spelen als hij campagne voert tegen Obama." Gingrich is aan zijn derde huwelijk toe en had ook eerst een affaire met zijn huidige vrouw. Ook zijn periode als consultant bij Freddy Mac - die beschouwd wordt als een belangrijke oorzaak van de immobiliën crisis in de VS - kan hem kwalijk genomen worden.

Ten slotte heeft hij in het verleden enkele uitspraken gedaan die niet stroken met zijn huidige conservatieve beleid.

Mitt Romney

"Het grote probleem van Romney is dat hij zich moeilijk kan onderscheiden van Obama wat betreft bepaalde kritieke punten voor de Republikeinen." In zijn staat Massachusetts heeft hij namelijk een vorm van gezondheidszorg doorgevoerd die ook Obama wou doorvoeren, maar waarvoor de president heel veel kritiek heeft gekregen.

Romney verdedigt zich door te stellen dat de staten zelf over die materie kunnen beslissen en dat die regels niet vanuit de federale regering moeten komen. "Toch zou het kunnen zijn dat het verschil tussen het gezondheidszorgbeleid van Romney en van Obama niet duidelijk genoeg is voor de Republikeinse kiezers, wat dan in het voordeel kan spelen van Gingrich."

Een tweede hekel punt is zijn verleden met Wall Street. Zijn rijkdom en beslissingen wat betreft belastingen zouden heel wat onafhankelijke kiezers kunnen afstoten. "Romney staat ver van de modale man in de straat, terwijl Obama met zijn 'fair share' meer mensen aanspreekt uit de middenklasse."

Ten slotte kunnen de oerconservatieven voor problemen zorgen. Romney is namelijk 'te gematigd' volgens sommige conservatieve Republikeinse kiezers.

Indien Romney het opneemt tegen Obama, is het afwachten wat de onafhankelijke en conservatieve kiezers zullen doen. "Zullen conservatieve kiezers op Romney stemmen? Zal Romney dicht genoeg staan bij de onafhankelijke kiezers die twijfelen? Langs de andere kant is de populariteit van Obama ook sterk gedaald bij de onafhankelijke kiezers en zullen conservatieven meer geneigd zijn op een Republikein te stemmen - ook al is hij niet hun ideale kandidaat - zodat Obama zeker niet opnieuw verkozen wordt.

"Het is dus afwachten wat de twijfels bij de conservatieve Republikeinen en de onafhankelijke kiezers te weeg zullen brengen."

Ron Paul

Rick Santorum en Ron Paul wisten niet veel stemmen te sprokkelen in Florida. Toch geven ze de strijd niet op. "Ron Paul is een merkwaardige kandidaat. Hij heeft een goede zin voor humor en verspreidt een boodschap die veel - jonge - mensen aanspreekt. Zijn atypische positie ten opzichte van buitenlands beleid zorgt er evenwel voor dat hij een bepaalde bovengrens heeft. Hij is namelijk sterk gekant tegen de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het buitenland, een standpunt dat als isolationistisch wordt beschouwd en hem door veel Republikeinen niet in dank wordt afgenomen."

Ronald Reagan

In vele campagnes en debatten wordt er verwezen naar ex-president Ronald Reagan. "Reagan heeft vooral veel symbolische waarde voor de Republikeinse partij. Zijn legislatuur was de start van de conservatisering van de Republikeinen en hij wordt nog steeds gezien als grootste conservatieve Republikein."

De principes van Reagan's beleid kunnen samengevat worden in de zin: 'Government is not a solution, government is the problem.' Hij wordt dan ook beschouwd als hét toonbeeld van economisch en levensbeschouwelijk conservatisme. "Dit moet genuanceerd worden, want hij was niet zo consequent conservatief als wordt gedacht. Dat neemt niet weg dat zijn huidige symbolische invloed heel groot is."

De huidige Republikeinse kandidaten proberen zich dan ook zo veel mogelijk te spiegelen aan Reagan. Zo wijst Gingrich er meer dan eens op dat hij - en niet Romney - dezelfde waarden als Reagan heeft wat betreft economische en levensbeschouwelijke standpunten.

"Het wordt afwachten op wie de 'twijfelgevallen' zullen stemmen, zowel in de strijd voor de Republikeinse kandidaat als voor de effectieve presidentsverkiezingen in november", aldus Kerremans.

Renske De MaesschalckOnze partners