Opsluiting niet-begeleide minderjarigen niet uitgesloten

06/05/10 om 16:17 - Bijgewerkt om 16:17

Dat staat in een actieplan van de Europese Commissie.

De Europese Commissie sluit niet uit dat niet-begeleide buitenlandse minderjarigen gedurende een bepaalde tijd worden vastgehouden in gesloten centra.

Dat werd donderdag gezegd bij de voorstelling van een actieplan. Het aantal niet-begeleide minderjarigen dat asiel aanvraagt in Europa stijgt al jaren.

Voor alle EU-lidstaten samen ging het vorig jaar om zowat 11.000 geregistreerde niet-begeleide minderjarigen. Voor België gaat het om ongeveer 1.800 minderjarigen, maar in werkelijkheid liggen de getallen hoger.

Het gaat om jongeren die vluchten voor oorlogen of rampen, vanuit hun thuisland worden gestuurd om de familie thuis te ondersteunen of het slachtoffer zijn van mensenhandel.

De Europese Commissie stelt nu voor dat als het echt niet anders kan ze worden vastgehouden in gesloten centra. Het moet wel gaan om een uitzondering en voor een zo kort mogelijke periode.

De Commissie wil dat de lidstaten binnen de zes maanden een beslissing nemen over het lot van de minderjarigen.

Prioritair is het opsporen van hun familie en de herintegratie in hun omgeving. Als dat niet kan, is asiel of hervestiging mogelijk.

Onze partners