'Obama wil van de VS een welvaartsstaat maken'

12/01/12 om 12:18 - Bijgewerkt om 12:18

Nu Mitt Romney lijkt af te stevenen op een overwinning langs Republikeinse zijde, sprak Knack.be met een expert ter zake over de Republikeinse partij en waarom Barack Obama niet geliefd is bij hun achterban.

'Obama wil van de VS een welvaartsstaat maken'

© AFP

Amerikaanse verkiezingscampagnes worden vaak vuil gespeeld. Er worden verwijten gemaakt naar andere kandidaten en de nadruk ligt vooral op de incompetentie van de rivalen. De voorbije maanden was dat niet anders.

De Republikeinse kandidaten verwijzen in hun toespraken vaak naar de traditionele waarden van de Verenigde Staten en verwijten huidige president Barack Obama dat hij van het machtige Amerika een socialistische welvaartsstaat wil maken. Maar wat zijn dan precies die traditionele waarden waar zo prat wordt op gegaan? En wijkt Obama's beleid daar dan echt zo sterk van af?

Amerikaanse waarden

Lewis Lehrman is naast zakenman en politicus ook docent in Amerikaanse geschiedenis en economie. Hij werd al verschillende keren bekroond voor zijn geschiedkundig werk en onderzoek naar Abraham Lincoln.

"De stichters van dit land hebben enkele principes aangebracht, die nog steeds de basis zijn van het beleid in de Verenigde Staten. Het recht op vrijheid, scheiding van de machten en het principe van de vrije markt zijn enkele centrale begrippen die van groot belang zijn. Ik vind dat alle kandidaten deze begrippen omarmen, maar elk op een andere manier en de één al iets agressiever dan de ander."

Geloof

De kandidaat Rick Santorum verwijst heel vaak naar zijn geloof en gebruikt het ook als verantwoording voor bepaalde campagnepunten. Zo heeft hij al meermaals duidelijk gemaakt dat hij geen fan is van het homohuwelijk. Scheiding van Kerk en Staat staat nochtans centraal in de grondwet, net als godsdienstvrijheid.

"Het eerste amendement in de grondwet verbiedt een geloof gesponsord door de overheid. Vrijheid van geloof was heel belangrijk bij het opstellen van de grondwet, maar ook de traditionele familiewaarden stonden - en staan - centraal in de Amerikaanse samenleving."

"De stichters waren zelf heel gelovig en vonden dat religie beschermd moest worden, zonder andere religies te discrimineren. Santorum focust op het belang van religie en familiewaarden in zijn campagne. Dat betekent niet dat elke Republikein het eens is met die specifieke standpunten."

Beperkte overheid

Enkele van Obama's maatregelen - waaronder de hervorming van de gezondheidszorg - krijgen het verwijt socialistisch te zijn. Meer macht voor de regering is een heikel punt dat veel Republikeinen tegen de schenen schopt.

"Een beperkte overheid was ongelooflijk belangrijk bij het ondertekenen van de Onafhankelijkheidsverklaring. Veel immigranten zijn gevlucht voor de almacht van de monarchieën en het despotisme dan toen heerste in Europa. Men wou zich aan de hand van een beperkte overheid onderscheiden van de rest van de wereld."

De bescherming van privé- eigendommen en de vrije markt staan dan ook nadrukkelijk in de grondwet. Dat is volgens Lehrman één van de zaken die de VS het machtige land hebben gemaakt dat het nu is.

Hij benadrukt wel dat een beperkte overheid niet noodzakelijk een kleine of zwakke overheid is. "Het betekent een sterke overheid zodat gerechtigheid, persoonlijke vrijheid en de bescherming van het menselijk leven kan gegarandeerd worden."

Hij vindt ook dat alle Republikeinse kandidaten deze waarden belichamen. "De kandidaten leggen gewoon de nadruk op andere zaken. Zo focust Ron Paul op een beperkte overheid en Rick Santorum op het belang van traditionele familiewaarden."

Europa
"Ik weet dat veel Europeanen een voorkeur hebben voor president Obama. Hij is een intelligente man en kan heel goed spreken. Bovendien is zijn beleid meer gericht op het model in Europa. Dat verklaart zijn populariteit in Europa, maar dat is ook meteen de reden waarom hij bij Republikeinen absoluut niet geliefd is."

"Hij wil van de Verenigde Staten een Europese welvaartsstaat maken. Velen hebben hun potentieel kunnen bereiken in dit land dankzij het systeem van de vrije markt en beperkte belastingen. Die twee principes zijn dan ook heilig voor een groot deel van de bevolking."

Conservatief

Lewis wijst er ook op dat bepaalde begrippen heel verschillende betekenissen hebben in de VS en in Europa.

"De Republikeinse partij beschouwde zichzelf bij de start - en nu nog steeds - als conservatief. In de VS wordt conservatief gezien als klassiek liberaal, met als algemene principes de vrije markt, vrije prijzen en het veiligstellen van private eigendom. Het wordt omschreven als conservatief omdat ze deze principes willen bewaren."

"In Europa bestaat deze vorm van puur klassiek liberalisme zo goed als niet meer. Conservatisme in Europa hing historisch gezien samen met de klassensamenleving en de macht van de bourgeoisie. Het draagt, naar mijn mening, een veel negatievere bijklank. In die zin verwerpt Amerikaans conservatisme het historisch Europees conservatisme."

Wie zal winnen?
"Het lijkt me dat Mitt Romney het meeste kans maakt om het als Republikein op te nemen tegen Barack Obama, maar het is nog heel vroeg en er kan nog veel gebeuren."

"Ongeacht zijn tegenstander, denk ik dat Obama een sterke kans maakt om te winnen omdat hij een enorm campagne voordeel heeft. Hij beschikt over een groot vermogen en de macht van het Witte Huis mag niet onderschat worden." (RDM)

Onze partners