NSA-spionage: Duitsland en Brazilië bereiden VN-resolutie voor

26/10/13 om 00:04 - Bijgewerkt om 00:04

NSA-spionage: Duitsland en Brazilië bereiden VN-resolutie voor

© REUTERS

In de resolutie, die zal worden voorgelegd aan de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, worden de Verenigde Staten evenwel niet expliciet vermeld.

De bedoeling van Duitsland en Brazilië is om het recht op privacy, dat vermeld staat in het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), uit te breiden naar het internet. Het IVBPR werd in 1966 goedgekeurd en trad tien jaar later in werking, op een moment dat er van het wereldwijde web nauwelijks sprake was.

Brazilië en Duitsland willen concreet dat in artikel 17 van dat verdrag een verwijzing naar het internet wordt opgenomen. Dat bewuste artikel stelt dat "niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam".

Zowel Duitsland als Brazilië hebben verontwaardigd gereageerd op de recente onthullingen over de Amerikaanse spionageactiviteiten, waar onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Braziliaanse president Dilma Rousseff het slachtoffer van geworden zijn.

Onze partners