Nieuw comité moet nucleaire ramp Fukushima onderzoeken

30/09/11 om 17:26 - Bijgewerkt om 17:26

Het Japans parlement keurt de oprichting goed van een nieuw comité dat de nucleaire ramp in Fukushima zal moeten analyseren.

Vrijdag keurde het Japanse parlement een wet goed, die een nieuw comité van onafhankelijke experts in het leven roept. Dit comité zal de nucleaire ramp in de kerncentrales van Fukushima moeten gaan analyseren. Een groep van twintig parlementariërs zal tien buitenstaanders aanstellen voor het comité. De tijdelijke commissie zou in oktober van start moeten gaan. Ze mogen documenten gebruiken van lokale overheden en bedrijven evenals verkozenen en toplui van elektriciteitsbedrijven ondervragen.

Ze moeten zich vooral richten op de gebeurtenissen die zich na de natuurramp van 11 maart afspeelden om zo te weten te komen welke oorzaken tot het nucleair ongeval leidden. De kernramp was het zwaarste nucleaire incident sinds de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl in 1986.

De commissie moet over zes maanden een rapport afleveren aan het parlement. Bovendien moeten ze voorstellen doen om zo'n ramp in de toekomst te vermijden.

Evacuatie

Ook werden vrijdag de restricties opgeheven voor de bewoners van de gebieden tussen 20 en 30 kilometer van Fukushima. De risico's in deze zone zouden fel verminderd zijn. De bewoners van deze zone moesten zich permanent klaarhouden om in geval van nood geëvacueerd te worden. Ongeveer de helft van de inwoners verliet daarom preventief hun huizen.

Na deze aankondiging zijn de meesten echter niet direct van plan om terug te keren. Ze betwijfelen de veiligheid, evenals sommige critici. De drie meest problematische reactoren zijn dan wel fel afgekoeld, maar er werden ook sporen van plutonium gevonden. De gebieden in een straal van 20 kilometer rond Fukushima blijven ontoegankelijk voor de bevolking. (Belga/EVDB)

Lees meer over:

Onze partners