Nederland

22/05/14 om 06:42 - Bijgewerkt om 06:42

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen

Nederland

Lid sinds: 1952

Aantal parlementszetels: 26

38% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne?

Het enthousiasme ligt niet bijster hoog. Enkele weken geleden lokte het Europese kopstukkendebat nauwelijks kijkers, omdat er op het andere kanaal een voetbalmatch bezig was. Dat is bijzonder illustratief.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

Net als Vlaanderen is Nederland zeer afhankelijk van een goed functionerende Europese Unie. Hoe minder administratieve en fiscale barrières, hoe beter. Nederland heeft traditioneel de hoogste exportquote van de EU: geen enkel land verhandelt in verhouding méér van zijn bruto binnenlands product buiten de eigen landsgrenzen. Enkel in Vlaanderen is de exportquote sinds kort nóg hoger.

Neemt het euroscepticisme toe in uw land?

In zowat alle onderzoeken blijkt dat Nederlanders bovenproportioneel veel belang hechten aan Europese waarden als democratie, vrede en mensenrechten. Toch merken we dat relatief veel Nederlanders op eurosceptische partijen. Overigens denk ik niet dat we veel te vrezen hebben van eurosceptici in het Europees parlement, want daar zijn ze toch te verdeeld om een vuist te maken. Eurosceptici zijn vooral een bedreiging in eigen land, omdat ze onrust stoken in de publieke opinie waardoor een regering Europa niet langer durft te verdedigen.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

Voor mij blijft de openmarktvorming nog steeds het belangrijkste Europese project. Er zijn nog teveel administratieve barrières die een vlot verkeer van personen verhinderen. Europeanen die zich elders vestigen, moeten hun pensioenrechten kunnen meenemen. Of neem nu de Westerschelde, die nog altijd niet uitgebaggerd is. Dat is eigenlijk negentiende-eeuws.

(Rinus van Schendelen, Erasmusuniversiteit Rotterdam)