Millenniumdoelstelling voor zuiver drinkwater gehaald

15/03/12 om 17:01 - Bijgewerkt om 17:01

Tussen 1990 en 2010 kregen meer dan twee miljard mensen toegang tot betere drinkwaterbronnen. Daarmee is de internationale doelstelling om het aantal mensen dat zonder toegang tot drinkbaar water moet leven te halveren, gehaald.

Millenniumdoelstelling voor zuiver drinkwater gehaald

© Reuters

22 maart is het de 19de editie van WereldWaterdag. Deze door de Verenigde Naties aangeduide dag moet dienen om de problematiek rond zuiver drinkwater in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen en moet samen met het Millennium Ontwikkelingsdoel het tekort aan zuiver drinkwater wegwerken. Die millenniumdoelstelling is onlangs bereikt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en het Joint Monitoring Programme voor watervoorziening en sanitaire controle (JMP) kregen meer dan twee miljard mensen tussen 1990 en 2010 toegang tot veilige drinkwaterbronnen zoals pijpleidingen en beschermde waterputten.

89 procent van de wereld heeft toegang tot veilig drinkwater

Daarmee heeft 89 procent van de bevolking, zo'n 6,1 miljard mensen, nu toegang tot verbeterde waterbronnen en is het Millennium Ontwikkelingsdoel, dat gesteld werd voor 2015, drie jaar eerder bereikt en zelfs met 1 procent overschreden.

Ban Ki-Moon, de secretaris-generaal van de VN, juichte het halen van het doel toe en noemde het een belangrijke stap voor heel de wereld. Het is een van de zeldzame Millennium Ontwikkelingsdoelen die al gehaald werden. Eerder meldde de Wereldbank al dat de doelstelling om het aantal mensen dat van minder dan een euro per dag leeft te halveren, bereikt werd.

Geen veilig drinkwater voor 783 miljoen mensen

Toch zit nog steeds 11 procent van de wereldbevolking, zo'n 783 miljoen mensen, zonder toegang tot veilig drinkwater. Dat staat te lezen in het rapport 'Vooruitgang op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen 2012' van het JMP. Daarnaast waarschuwt de organisatie ook dat de data die gebruikt werd, enkel de toegang tot beschermde waterbronnen en niet de kwaliteit of betrouwbaarheid van het water in rekening brengt.

Het op nationaal niveau testen van het water in alle landen is te duur en op het vlak van logistiek te ingewikkeld. Sommige van de waterbronnen kunnen dan ook slecht onderhouden zijn, waardoor ze niet meer als veilig zouden tellen. "Een gevolg daarvan is dat het aantal mensen met toegang tot veilig drinkwater waarschijnlijk overschat wordt", meldt het rapport.

Sub-Saharisch Afrika

Ook bestaan er grote ongelijkheden tussen de landen waar metingen verricht werden. Zo woont de helft van alle mensen die in de laatste twintig jaar toegang kreeg tot drinkbaar water in China of India. Daartegenover staat dat meer dan 40 procent van alle mensen zonder toegang tot drinkbaar water in Sub-Saharisch Afrika leeft. Het voorzieningenniveau van sommige Afrikaanse landen is zelfs opnieuw tot onder het punt van 1990 gezakt.

Verder zijn er grote verschillen te merken tussen stedelijke en landelijke gebieden. Volgens het rapport heeft zo'n 96 procent van de stedelijke bevolking toegang tot verbeterde waterbronnen, tegenover 81 procent van de landelijke bevolking. In Sierra Leone bijvoorbeeld hebben de rijke stedelingen bijna allemaal toegang tot drinkbaar water, tegenover maar 10 procent van de armen op het platteland.

Geen sanitaire voorzieningen voor 55 procent van de Aziaten

Ook het halen van een ander Millennium Ontwikkelingsdoel, het verbeteren van de toegang tot sanitaire voorzieningen en de hygiënische verwerking van menselijk afval is nog veraf. Het JMP voorspelt dat die doelstelling waarschijnlijk pas tegen 2026 bereikt zal worden.

Het is zelfs een van de doelen waarin het minste vooruitgang werd geboekt en is daarmee, gezien de sterke relatie tussen sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater, een domper op de vreugde rond de waterdoelstelling. In vele landen in Sub-Saharisch Afrika en het zuiden van Azië heeft nog minder dan 50 procent van de bevolking toegang tot sanitaire voorzieningen. Meer dan de helft van de 2,5 miljard mensen zonder sanitair leven in India of China. Dat heeft als resultaat dat 55 procent van de Zuid-Aziatische bevolking haar gevoeg nog steeds buiten doet, wat nefast is voor de hygiëne en de kwaliteit van het grondwater. (PC)

Onze partners