Luxemburg

22/05/14 om 06:43 - Bijgewerkt om 06:43

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen.

Luxemburg

Lid sinds: 1952

Aantal parlementszetels: 6

42% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne?

Voor het eerst sinds 1996 vallen de Europese en de nationale verkiezingen niet samen. Bovendien hebben we in Luxemburg de wat aparte situatie dat onze ex-premier, die vorig jaar de nationale verkiezingen verloren heeft, misschien wel commissievoorzitter wordt. Daarnaast is er ook de discussie over de regulering van de bankenwereld, die in Luxemburg zeer belangrijk is, maar waarover de partijen zich voorlopig niet echt durven uitspreken.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

Van alle stichtende landen heeft Luxemburg misschien wel het meeste geprofiteerd. Doordat Luxemburgse politici vaak sleutelposities bekleden, hebben we een disproportioneel grote invloed op internationaal gebied. Daarnaast hebben we ook de meest geëuropeaniseerde economie van Europa, met meer dan 140.000 grensarbeiders die door het vrij verkeer van personen vlotter bij ons kunnen werken. Ten slotte spelen we graag ook een beetje de 'grote broer' van de andere kleine landen, waaruit we op diplomatiek vlak veel voordeel halen.

Neemt het euroscepticisme toe in uw land?

Het neemt zeker niet de vormen aan van partijen als het Front National in Frankrijk of UKIP in Groot-Brittanië, maar er is toch heel wat kritiek. De grootste vakbond voert een zeer kritische campagne, onder meer over de detachering van werknemers en de bezuinigingsmaatregelen in Zuid-Europa.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

In Luxemburg zijn we nogal gesteld op de letter van de wet. De lidstaten zouden de Europese verdragen en regels dus beter moeten respecteren. Als kleine staat hechten we er ook belang aan dat er naar een algemene consensus wordt gezocht. Nu zetten de grote landen te vaak de lijnen uit, en moeten de kleintjes maar volgen. En ten slotte moet er natuurlijk economische relance komen.

(Philippe Poirier, Université de Luxembourg)