Letterlijk: de toespraak van paus Benedictus XVI

11/02/13 om 13:55 - Bijgewerkt om 13:55

Paus Benedictus XVI heeft aangekondigd dat hij op 28 februari afscheid neemt uit zijn functie. Lees hier zijn officiële toespraak.

Letterlijk: de toespraak van paus Benedictus XVI

© Reuters

Paus Benedictus XVI heeft op een consistorie in het Vaticaan aangekondigd dat hij op 28 februari afscheid neemt uit zijn functie. Hierbij de officiële mededeling van de paus.

"Beste Broeders en zusters, Ik heb U voor dit consistorie niet enkel samengeroepen voor drie heiligverklaringen, maar tevens om jullie een beslissing mee te delen die van groot belang is voor het leven van de Kerk. Na een herhaaldelijk gewetensonderzoek voor God, ben ik tot de zekerheid gekomen dat
mijn krachten, wegens mijn gevorderde leeftijd, niet langer volstaan om het ambt van Petrus naar behoren voort te zetten. Ik ben er mij van bewust dat deze taak, wegens zijn wezenlijk geestelijke aard, niet enkel met woorden en daden moet worden uitgevoerd, maar niet minder in gebed en lijden.

In de wereld van vandaag, die onderhevig is aan vele snelle veranderingen en die wordt getroffen door vragen die een grote relevantie hebben voor het geloofsleven, zijn zowel de kracht van de geest en het lichaam noodzakelijk om het schip van Sint-Petrus te besturen en het Evangelie te verkondigen.

Die kracht in mij is de voorbije maanden sterk afgenomen, in de mate dat ik mijn onvermogen om deze taak die aan mij is toevertrouwd nog adequaat te
vervullen moet erkennen. Wegens die reden, en welbewust van de ernst van deze daad en in volle vrijheid, verklaar ik dat ik mijn taak van bisschop van Rome en opvolger van Sint-Pieter, die op 19 april 2005 aan mij werd toevetrouwd, neerleg waardoor de zetel van Rome en de zetel van de Heilige Petrus vanaf 28 februari 2013 vacant zal zijn en er een conclaaf zal worden samengeroepen om een nieuwe Heilige Vader te verkiezen.

Beste Broeders en Zusters, ik dank jullie oprecht voor de liefde en de inzet waarmee jullie mij bij de uitvoering van mijn taak hebben gesteund en ik vraag vergiffenis voor al mijn gebreken. Laten wij de Heilige Kerk nu toevertrouwen aan de zorg van onze Opperste Herder, Onze Heer Jezus Christus, en laten wij de Heilige Maagd Maria aanroepen, opdat zij de vaders kardinalen met haar moederlijke zorg zou omringen, om een nieuwe Heilige Vader te verkiezen.

Persoonlijk zal ik de Heilige Kerk van God ook in de toekomst trouw blijven dienen met een leven dat is toegewijd aan gebed".

Onze partners