Hongaarse kritiek op EU: 'Deur openzetten voor migranten is krankzinnig'

19/05/15 om 21:20 - Bijgewerkt om 21:28

De voorstellen van Hongaars premier Viktor Orbán - invoeren van de doodstraf en aan banden leggen van immigratie - zetten kwaad bloed in Europa. "De deur openzetten en elk land een quotum toewijzen is gewoon krankzinnig. Sinds 2010 is het aantal illegalen twintig keer vermeerderd", reageert hij.

Hongaarse kritiek op EU: 'Deur openzetten voor migranten is krankzinnig'

© Image Globe

Lukas de Vos bericht rechtstreeks vanuit het Europees Parlement in Straatsburg.

Uitdaging, provocatie. De rechtse eerste minister van Hongarije, Viktor Orbán, wentelt zich met genoegen in de rol van Europees agent provocateur.

Het was al de zesde keer dat Orbán, soms op eigen verzoek, zijn opwachting maakte in Straatsburg. Directe aanleiding was het kwaad bloed dat hij zette met onaanvaardbare uitspraken: de overweging om opnieuw de doodstraf in te voeren, en het aan banden leggen van de immigratie.

Delen

Ik ken de bijbel niet, maar ik weet wel dat er één gebod zeker instaat: gij zult niet doden

Orbán vindt dat beslissingen daarover nationale bevoegdheden zijn, en dat Hongarije het onvervreemdbare recht heeft om te praten en te beslissen waarover het zelf wil. Uit de hoogte drukte hij zijn verwondering uit dat zijn nationaal beleid voortdurend gehekeld en in vraag wordt gesteld. "Over onze enorme verwezenlijkingen is nooit een vraag gesteld", zei hij. Hongarije is van plaats 21 naar plaats 2 opgeklommen inzake BNP en economische groei. Hongarije heeft de openbare schuld teruggedrongen van 87 procent van het BNP naar 27 procent. De werkloosheid, ooit 11,7 procent, zal over vier jaar volledig uitgeroeid zijn.

"Maar dan doet u niets aan de immense corruptie in uw land", werd opgeworpen. En zelfs parlementsvoorzitter Martin Schulz vond dat hij moest tussenkomen, nadat Orbán Hongarije als christelijk land voorstelde en zich dus uitnodigend opstelde voor vluchtelingen. "Ik ken de bijbel niet, maar ik weet wel dat er één gebod zeker instaat: gij zult niet doden."

'Bescherming eigenheid en welvaart'

De liberale Sofie in 't Veld aanvaardt best dat Hongarije zich desnoods uitspreekt voor een herinvoering van de doodstraf. "Maar dan sluit het land zich automatisch uit de Unie uit", zei ze, want in de Europese Verdragen staat nadrukkelijk dat daarover geen discussie mogelijk is.

Orbán fronste even de wenkbrauwen. "Dat is een misverstand, wij gaan geen bevraging doen over de doodstraf. De twaalf vragen die wij aan de 8 miljoen Hongaren voorleggen gaan over bescherming van onze eigenheid en welvaart."

Hij snauwde de oud-koloniale machten af, die een andere opvatting over immigratie hebben. "Wij hebben geen koloniaal verleden, voor ons is het verschil tussen asielzoekers en economische vluchtelingen niet altijd duidelijk. Wij willen in geen geval illegalen opnemen en vragen meer aandacht voor de problemen in de westelijke Balkan."

Langs de grens met Servië hebben vorig jaar 42.000 Kosovaren een asielaanvraag ingediend. Dit jaar zijn het er al 24.000. "Het voorstel van de Commissie - de deur openzetten en elk land een quotum toewijzen - is gewoon krankzinnig. Sinds 2010 is het aantal inwijkelingen verdrievoudigd, het aantal illegalen twintig keer vermeerderd."

'Populisme en bewuste verwarring'

Steun voor Orbán kwam er alleen van uiterst rechts en van nationalistische Hongaren. Zijn eigen EVP kon het niet laten te herhalen dat Hongarije zich dient te houden aan het Handvest van de Grondrechten in de Unie. Maar het komt het Parlement niet toe een lidstaat te gispen of te beoordelen.

Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt bezwoer de vergadering dat een oordeel over de volksraadpleging en de doodstraf wel degelijk een Europese bevoegdheid is. "Uw vragen zijn gekleurd en retorisch", wierp hij Orbán voor de voeten. "Vraag zeven peilt naar steun voor de Hongaarse regering als die maatregelen zou nemen die indruisen tegen het Europees beleid. Vraag drie linkt zelfs het economisch wanbeleid van de EU aan de verhoging van het terrorisme." Verhofstadt verwees ten slotte naar de warme opvang van Hongaren die in 1956 voor de Sovjetinval de vlucht hadden genomen.

De socialisten beschuldigden Orbán van populisme, theatraliteit en bewuste verwarring tussen zijn regering en de kiezers. Fidesz (Hongaarse Burgerunie) misleidt mensen met zijn illiberale democratie.

Delen

Wie internationale verplichtingen schendt, moet op de blaren zitten. Vrije meningsuiting is niet onbeperkt

De conservatief Timothy Kirkhope vond het hele debat overbodig. "We hadden er niet aan moeten beginnen." Maar dat zag Louis Michel (ALDE) niet zitten. "U bent een autocratisch land aan het uitbouwen. U knevelt opposanten en migranten. U vertrekt van verwerpelijke a priori's, u muilkorft de pers, u treedt de rechtsstaat voortdurend met voeten. Hoe lang zal de Commissie dat nog dulden?"

Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans kreeg het laatste woord. "Het gaat hier niet om partijpolitieke kritiek, maar om de rechtsstaat. Wie internationale verplichtingen schendt, moet op de blaren zitten. Vrije meningsuiting is niet onbeperkt. En Orbán moet de voorstellen van de Commissie niet als een karikatuur voorstellen. Waar staat dat voor de Commissie alle economische migranten zomaar binnen mogen? Nergens. En quota? Ja, maar alleen in hoogst ernstige gevallen."

Timmermans eindigde op een emotionele noot. Gevluchte Hongaren scheren nu in Nederland hoge toppen. "Dat is dankzij de Europese solidariteit. Voor die waarden moeten we ons blijven inzetten."

Onze partners