Het ontbreekt Europa volgens Eppink aan zelfkritiek

02/06/10 om 11:48 - Bijgewerkt om 11:48

De Europese Unie zou zich volgens het Europees Parlementslid moeten beperken tot zes, zeven hoofdtaken.

Derk Jan Eppink is in zijn boek 'De toren van Babel staat in Brussel' niet mild voor Europa. Op zijn website www.noeutax.eu roept hij op tot verzet tegen een Europese belasting.

Europees Parlementslid Derk Jan Eppink van Lijst Dedecker vergelijkt de Europese constructie in een nieuw boek met de toren van Babel. De muntunie is, volgens hem, een voorbeeld van hoe de ene onstabiele verdieping op de andere wordt gebouwd, tot het hele gebouw scheef zakt.

'Als alle landen zich aan de voorwaarden van het Stabiliteits- en Groeipact hadden gehouden, was er geen probleem. Maar Frankrijk en Duitsland stoorden zich niet aan de eis dat het begrotingstekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen, en toenmalig Commissievoorzitter Romano Prodi noemde het hele pact dom.'

'Wat zou Griekenland zich dan nog zorgen maken? Maar ook omdat de zwakke schakel Griekenland niet uit de eurozone kan worden gezet, werd het probleem van een relatief klein land een probleem voor de hele eurozone.'

Eppink noemt zichzelf een groot voorstander van Europese integratie, maar hij vindt dat de Unie zich moet beperken tot zes, zeven hoofdtaken en dat ze de bijzaken aan de natiestaten moet overlaten.

'De hoofdzaken, dat zijn onder meer de interne markt en de muntunie. Ik heb er dan ook geen probleem mee dat er voor de oplossing van de schuldencrisis om méér Europese samenwerking wordt gevraagd. Maar waarom moet Europa zich bezighouden met een voorstel om in de hele Unie een zwangerschapsverlof van vijf maanden in te voeren? Dat is niet realistisch: sommige landen kunnen zich dat veroorloven, andere niet.'

Hij kant zich ook tegen voorstellen die pleiten voor de introductie van een Europese belasting. Hij lanceerde tegelijk met zijn boek een website, www.noeutax.eu, die Europese belastingbetalers tot actie wil aansporen.

'Het Verdrag van Lissabon maakt een Europees burgerinitiatief mogelijk, dat de instellingen in een richting kan dwingen. Stel dat de Europese begroting met een Europese belasting wordt verdubbeld. Dan krijg je toch een consumptiefederalisme, waarbij de ene het geld ophoest dat de andere verteert. Belgen zouden moeten weten wat dat betekent.'

Het Europarlementslid voert veel van de Europese problemen terug naar de manier waarop het Europees Parlement functioneert. 'Een parlement moet deugdelijke wetten maken en erop toezien dat die ook deugdelijk worden uitgevoerd. Dat interesseert de Europarlementsleden weinig.'

'Alles moet altijd groter, breder, ambitieuzer, Europeser. Ze zitten gevangen in hun eigen leefwereld. Ik vind dat die hele Europese elite in de spiegel moet kijken. Ze hebben totaal geen zelfkritiek. Onze tegenstanders zijn niet de Amerikanen, de Russen of de Arabieren. Onze tegenstanders, dat zijn wij zelf.'

HvH


Onze partners