Griekenland versus België: 'Hun ligging is nog hun enige troef'

24/06/15 om 07:14 - Bijgewerkt op 23/06/15 om 16:39

Griekenland telt evenveel inwoners als België maar presteert op financieel-economisch vlak veel slechter en speelt op het internationale toneel een veel kleinere rol. Alleen in haar bijdrage aan de NAVO steekt Griekenland ons land de loef af - niet toevallig, want Griekenland is geopolitiek van het allergrootste belang. Haar ligging is haar belangrijkste en momenteel enige troef. Hoogleraar Herman Matthijs (UGent en VUB) maakte op basis van enkele relevante statistieken een vergelijking tussen Griekenland en België.

Griekenland versus België: 'Hun ligging is nog hun enige troef'

Donkere wolken boven Griekenland © Belga Image

Oppervlakte: 131.957 km2 aan landoppervlakte met daarnaast een zeer groot gebied aan territoriale wateren . (België: 30.528 km² en de territoriale Noordzee.)

Aantal inwoners: 11 miljoen. (België: 11,2 miljoen)

Bruto binnenlands product (BBP, wat we met zijn allen aan producten en diensten vervaardigen): 179 miljard euro. Het bbp per hoofd in Griekenland is dus 16.272 euro. (België: 402 miljard of meer dan het dubbele van Griekenland. Het bbp per hoofd bedraagt in ons land 34.196 euro.)

Overheidsschuld: 175 procent van het BBP (België: 107 procent van het BBP)

Werkloosheidsgraad: 25,4 procent, het hoogste van de Europese Unie (België: 8,5 procent)

Europese Unie (EU): Griekenland stort 1,8 miljard (budget 2015) in de EU-begroting op een totaal van 139 miljard euro aan inkomsten en heeft zo een aandeel van 1,2 procent. Hiervan komt 111 miljoen van douanerechten, want 75 procent van de nationale opbrengst hiervan moet worden doorgestort aan de EU. De lage douanerechten wijzen erop dat Griekenland maar zeer weinig invoert van buiten de EU. (België draagt 5,3 miljard of 3,8 procent bij aan de EU-begroting, waarvan 1,5 miljard douanerechten.)

Europese Centrale Bank (ECB, centrale bank van de Economische en Monetaire Unie die moet zorgen voor prijsstabiliteit): De Nationale Bank van Griekenland heeft 220 miljoen euro gestort in het kapitaal ECB, goed voor twee procent daarvan. Indien het land uit de euro verdwijnt en lid blijft van de EU zal het zijn quota maar voor 3,75 procent moeten volstorten. Als Griekenland ook uit de EU verdwijnt, kan de 220 miljoen euro vrij komen voor het land. (De Nationale Bank van België stortte 268 miljoen in het kapitaal van de ECB, goed voor 2,4 procent van het kapitaal).

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF, fonds waarmee de EU aan ontwikkelingshulp doet): Griekenland draagt in het programma tot 2020 539 miljoen bij of 1,51 procent van het totaal. (België is goed voor 1,108 miljard of 3,23 procent).

Europese Ruimtevaartorganisatie (European Space Agency, ESA, houdt zich bezig met Europese ruimtevaartprojecten): Griekenland draagt jaarlijks ongeveer 19 miljoen euro bij aan deze begroting of 0,47 procent, zowat het laagste bedrag binnen de ESA. (België draagt jaarlijks ongeveer 168 miljoen bij of 4,2 procent van de ESA begroting).

Europese Investeringsbank (EIB, financiële instelling van de Europese Unie die de doelstelling van de EU financiert). Griekenland heeft 2,9 miljard euro in de EIB, of 1,1 procent van het 243 miljard euro aan kapitaal. (België heeft 10,8 miljard of 4,4 procent van het kapitaal).

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO, opgericht om de overgang van de voormalige communistische landen in Centraal- en Oost-Europa naar markteconomieën te bevorderen): Griekenland heeft ingeschreven op 195 miljoen euro ten aanzien van een totaal kapitaal van 29 miljard euro of 0,6 procent. (België is goed voor 684 miljoen of 2,3 procent).

Internationaal Monetair Fonds (IMF, opgericht om monetaire samenwerking en stabiliteit te promoten): Griekenland heeft 11.756 stemmen of 0,4 procent. Het zit er in een groep onder leiding van Italië met Albanië, San Marino, Portugal en Malta. (België heeft 46.790 stemmen of 1,93 procent en zit in groep met Nederland, Luxemburg, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne. België en Nederland hebben afwisselend de leiding van deze groep. De Benelux-groep haalt samen 6,57 procent in het IMF en is daardoor de tweede belangrijkste speler na de VSA in deze instelling.)

Wereldbank (opgericht voor ontwikkelingssamenwerking, verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden): 2.338 stemmen of 0,11 procent. Griekenland zit hier in dezelfde landengroep als in het IMF, nog aangevuld met Timor en onder de leiding van Italië. (België: 36.467 stemmen of 1,65 procent, en vormt een groep met Oostenrijk, Wit-Rusland, Tsjechische Republiek, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slowakije, Slovenië en Turkije.)

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO, een samenwerking van bondgenoten tegen bedreigingen): ongeveer 3,9 miljard of 2,2 procent van het BBP besteedt Griekenland aan militaire uitgaven. Daarmee haalt het de norm van 2 procent van het BBP die werd afgesproken op de top van Wales in de herfst 2014. Griekenland is dan ook van groot geopolitiek belang. (België besteedt zowat 2,4 miljard of 0,6 procent van het BBP aan militaire uitgaven en haalt de afgesproken norm dus niet.)

Knack zocht enkele Grieken op die naar Vlaanderen zijn uitgeweken en peilde naar hoe zij naar de crisis in hun land kijken. Lees nu als abonnee online of neem nu een voordelig abonnement.

Lees meer over:

Onze partners