Gerolf Annemans: 'Vervang de euro door de neuro'

15/05/14 om 13:50 - Bijgewerkt om 13:50

Gerolf Annemans, Europees lijsttrekker van Vlaams Belang, wil bewijzen dat het haalbaar is nieuwe sociale catastrofes te vermijden door de EU bijna te reduceren tot een pure vrijhandelszone. Dat hij hierin bondgenoten zoekt met een bedenkelijke reputatie deert hem niet. 'Ik ben nog de grootste crimineel van allemaal.'

Gerolf Annemans: 'Vervang de euro door de neuro'

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) © Belga

In de aanloop naar de Europese verkiezingen stelt Knack.be de 7 Europese lijsttrekkers voor en waar zij en hun partij voor staan. Vandaag: Gerolf Annemans (Vlaams Belang).

Indien u herverkozen geraakt zal dat de eerste keer zijn dat u in het Europees parlement zal zetelen. Waarom die interesse in Europa?

Gerolf Annemans: 'Als partijvoorzitter was ik daar vlak na de gemeenteraadsverkiezingen al mee bezig. Ik had er een partijcolloquium over georganiseerd en ben er verder op blijven bouwen met het doel om meer EU-kritiek in Vlaanderen te introduceren. Vlaanderen is daar immers niet goed in. Meer Europese integratie hoort bijna tot de religieuze dogma's van de Vlaamse politiek. Ik wil dit doorbreken, net zoals onze partij vroeger al taboes zoals migratie en criminaliteit op de agenda zette.'

Wat is er volgens u dan allemaal mis met de EU?

Annemans: 'We moeten allemaal toegeven dat de EU het heel slecht heeft gedaan. Met het redden van de euro en de evoluties in migratie is ze in een draaikolk beland waarvan we echt enorme nadelen beginnen te ondervinden. Zo liet ze sociale catastrofes achter in Zuid-Europa, ondanks de miljardentransfers van het Noorden naar het Zuiden om die ideologische euro overeind te houden. En dit terwijl de economische verschillen tussen de EU-landen opmerkelijk zijn en we tonnen geld in de reddingsmechanismes staken. Vlaanderen beseft dit niet meer. Daarom trekken wij aan de alarmbel.'

Kan de EU ook een positief project zijn volgens u? Waar moeten we dan heen?

Annemans: 'Nu probeert men ons natuurlijk te overtuigen met flutthema's zoals de verlaging van de gsm-tarieven, maar die wegen niet op tegenover de immigratie, en de kosten en de sociale drama's die de euro in het Zuiden veroorzaakte. Wij willen dat dit alles stopt, terwijl de andere partijen naar goede Vlaamse gewoonte het hoofd buigen.Wij zijn voorstander van Europese samenwerking zolang de voordelen daarvan voor iedereen duidelijk zijn. Dat was het geval tot voor het Verdrag van Maastricht in 1993. Daar willen we terug naar toe.'

Hoe ziet dat ideale Europa er dan volgens u uit?

Annemans: 'Een economische samenwerking tussen natiestaten. We moeten niet teruggaan naar 19e eeuwse toestanden waarbij elk land zich afsluit van de ander. Ik ben hierin geen fanaticus. Vrijhandel heeft een exportland zoals Vlaanderen veel goeds gedaan. Wij willen een soeverein kosmopolitisme zoals Thierry Baudet dat omschrijft.'

Kosmopolitisme? Dat klinkt wel erg progressief.

Annemans: 'Inderdaad (lacht), dat is een intellectueel uitdagende paradox, maar uiteraard is dat geen echt kosmopolitisme. Ik bedoel dat onze lidstaten niet zoals voor 1914 hun ambassadeurs naar de salons sturen en er af en toe een willekeurig bilateraal akkoord uitkomt. Ik voorzie eventueel een mogelijkheid tot Europese structuren, verdrag en instellingen, maar wel met beperkte bevoegdheden die volstaan om als Vlamingen handel te kunnen drijven in de interne markt. Wij willen dus geen muren bouwen, maar op het gebied van migratie willen we zelf beslissen wanneer we de deur openen. De migratie moet omlaag en in de overgangsjaren naar ons Europees model zal er een migratiestop zijn. Een veel betere controle van de Europese buitengrenzen is daarbij essentieel. Omdat de euro enkel voordelig was voor de rijken, moet ook deze afgeschaft worden. Niet door krampachtig ook nog eens een Europees minimumloon als compensatie in te voeren zoals de socialisten nu willen. Ook Europese controle op onze begroting is een aantasting van onze soevereiniteit.'

Gaan uw plannen met de euro dan geen wrevel wekken op de financiële markten?

Annemans: 'Ik wil de euro niet gewoon afschaffen, maar ze omvormen tot een neurozone, waarin de noordelijke lidstaten zullen zitten die een voldoende economische samenhang hebben. Met de zeuro mogen de zuiderse landen hun eigen koers bepalen. Natuurlijk zal daarbij een voorbereide overgangsperiode moeten zijn. Misschien zullen de markten eventueel wat ongerust zijn over de schulden van al de garantiefondsen, maar ik denk wel dat ze vertrouwen zullen hebben omdat ze weten dat de neurolanden sterk genoeg zijn om hun schulden te betalen. Het mag ook niet zijn dat de reden waardoor de problemen gekomen zijn als excuus gebruikt wordt om deze niet op te lossen.'

Er zijn ook banken die zo groot zijn dat staten ze wel moeten redden. Is een bankenunie dan geen goed idee? Anders moet de belastingbetaler misschien weer opdraaien.

Annemans: 'Banken in nood moeten we inderdaad redden, maar de bankenunie maakt natuurlijk weer deel uit van dat discours om het boeltje verder te laten aanmodderen. Het geldt enkel voor de grootste banken, waardoor wanneer kleine banken failliet gaan de lidstaten ook moeten opdraaien. Ook is het totale bedrag van 55 miljard dat de banken in die pot hebben gestopt hebben peanuts.'

U zei zojuist dat er sociaal-economische verschillen tussen de lidstaten zijn. Als dan de interne markt blijft bestaan, zou het best mogelijk zijn dat Vlaamse bedrijven kosten moeten maken om bepaalde milieunormen te respecteren, terwijl bedrijven in andere lidstaten dit niet moeten doen. Dan is dat toch nadelig voor de concurrentiepositie van die Vlaamse bedrijven? Misschien dwingen ze Vlaanderen om ook geen milieunormen te repsecteren of trekken ze zelfs weg.

Annemans: 'Juist, maar we zien dat Oost-Europese landen van de EU ook geen mileunormen moeten respecteren, omwille van overgangsmechanismes of gewoon laksisme. Natuurlijk vind ik dat er bepaalde milieunormen moeten zijn, en dat deze opgelegd moeten worden aan degenen met wie we preferente verhoudingen hebben. De EU zou dat kunnen oplossen, maar eigenlijk hebben we haar daar niet eens voor nodig. Wat we wel nodig hebben zijn platformen voor overleg voor diegenen die met ons handel willen drijven. Het moet à la limite niet allemaal bilateraal zijn, maar een land moet wel zelfstandig kunnen beslissen om in zo'n systeem mee te stappen.'

Hoewel hij de nadelige effecten van sociale dumping voor de bouwvakkers en het transport niet ontkent, heeft Guy Verhofstadt (Open VLD) misschien een punt wanneer hij zegt dat Europa een erg lage sociale mobiliteit heeft. Volgens Eurostat leeft slechts 14 miljoen van haar 507 miljoen Europese burgers in een andere lidstaat. Dat is nog geen 2,8%. Misschien is die Europese migratie dan nog niet zo'n probleem. Bovendien is het erg moeilijk en kostelijk om alleen de grenzen open te stellen voor goederen en tegelijkertijd voor migranten te sluiten.

Annemans: 'Dat Verhofstadt dat dan uitlegt aan die 9000 mensen die op straat gezet zijn door die detacheringsrichtlijn van 1996. Die is nu wel afgezwakt, maar het is nog ruim onvoldoende.Vrijhandel is een kwestie van volwassen afspraken tussen lidstaten en een EU die zich daarop zou concentreren, maar nu wordt dit niet gedaan.'

Heeft u al een idee met welke thema's u zich in het parlement gaat bezig houden?

Annemans: 'Ik ben als parlementariër en fractievoorzitter altijd een manager van het geheel geweest. Ik ben nu nog niet verkozen, dus ik ga geen bepaald thema opeisen. Wel zal ik in het Europese parlement met mijn know-how alles proberen te doen om de eenheid van onze nieuwe fractie te bewerkstelligen. Desondanks zou ik me erg graag concentreren op de euro, omdat daarmee een chantagemiddel is geïntroduceerd in het hele debat over de Europese integratie.'

Wie gaat er allemaal in uw fractie zetelen?

Annemans: 'Het Front National van Marine Le Pen gaat ons waarschijnlijk twintig zetels opleveren. Dan hebben we Geert Wilders (PVV), Heinz-Christian Strache (FPÖ), de Zweden-Democraten en eventueel de Lega Nord. De Deense volkspartij zal wat moeilijker zijn, want die hangen samen aan het Ukip van Nigel Farage. Hij zegt momenteel niet samen te willen werken omdat het natuurlijk verkiezingen zijn, maar ik vermoed dat hij later toch liever bondgenoten zal zoeken dan achteraan bij de ongebonden te moeten zitten. Voor mij moet onze fractie niet per se, in aanhalingstekens, rechts zijn, mocht dat verhinderen dat een sterke eurokritische fractie tot stand komt. We werken er aan.'

Is er ook ruimte voor Oost-Europese eurosceptische partijen.

Annemans: 'Daar loop ik niet op vooruit. We moeten zeker opletten dat we, tussen aanhalingstekens, geen sjarels binnenhalen die verwarring zouden laten ontstaan omtrent het vrije en democratische Europa dat wij willen. Wij willen de Europese burger eindelijk meer inspraak geven in het Europese integratieproces. Zelfs in de landen waar referenda georganiseerd zijn, luisterde men niet.'

U zei integratieproces...

Annemans: 'Ja, ik wil geen verdere Europese integratie, maar als men vanaf de pre-Maastricht-era terug aan verdere integratie zou willen doen, moet dat op een meer democratische manier gebeuren. Wij wilden destijds nog een referendum organiseren met de slogan 'Ja aan Europa, nee aan Maastricht.' Laat over dat democratisch karakter geen twijfel bestaan.'

U zegt democratisch, maar de Europese gemeenschap van Kolen en Staal werd juist opgericht om tendenzen van voor WOII, zoals extreem nationalisme, populisme, racisme, xenofobie en antisemitisme, tegen te gaan. Uw partij wil daarentegen graag samenwerken met partijen zoals het Front National en PVV, die hier zelf van beschuldigd worden. Vindt u dat niet erg?

Annemans: 'Wij zijn zelfs voor racisme veroordeeld.'

Klopt.

Annemans: 'Ik ben nog de grootste crimineel van allemaal (lacht). Ik ben geen racist of extremist en wil het ook niet zijn. Mijn bedoelingen zijn oprecht en de zaken die ik aankaart zijn politiek van aard. Ik kan eigenlijk niet veel doen aan de onredelijke beschuldigingen die men ons naar het hoofd slingert. Ze voeren het debat altijd in dogma's of zwart-wit-termen. Dat zien we zowel bij de Vlaamse partijen als bij de vier zogenaamde kandidaat-Commissievoorzitters, op wie we niet direct kunnen stemmen. Ofwel is het Europa, ofwel racisme. Ofwel Europa, ofwel oorlog. Zelfs wie het huidige functioneren nog maar half in vraag stelt, is een racist, populist of oorlogszaaier. You name it. Heeft de EU ons vrede gebracht? Nu zijn er binnen de EU meer spanningen dan ooit te voren sinds WOII. Als het goed gaat, moet er meer EU zijn. Als het slecht gaat evenzeer. Dat is een intellectuele schraalheid. Onze partij heeft de know-how hoe je met zo'n beschuldigingen om moet gaan en het thema toch op de kaart te zetten. Al de partijen waar we nu mee samenwerken hebben ook het immigratievraagstuk in vraag gesteld en alle Europese regimes reageerden er hetzelfde op.'

Maar daarbij zitten Marine Le Pen bij wiens vader de holocaust minimaliseerde. Ook Wilders' oproep tot minder Marokkanen was niet echt subtiel.

Annemans: 'Met dat soort dooddoeners probeert men ons de mond te snoeren. De Fransen weten dat Marine Le Pen iets helemaal anders doet dan haar vader. Politiek is ze een redelijk rationeel, pragmatisch politicus zoals ik en ze verdedigt ook andere denkbeelden. Net zoals het imago van mijn partij anders is sinds ik voorzitter ben. Ik ben op dat gebied een Marine-Le-Pen-ist. Wilders heeft achteraf uitgelegd wat hij met zijn woorden bedoelde en dat had niets te maken met wat men hem toedichtte zoals het vergassen of elimineren van Marokkanen. Wilders zegt maar wat hij wil zeggen. Sindsdien is hij terug de grootste in de peilingen.'

Maar dat creëert toch wel een bepaald klimaat?

Annemans: 'Maar dat klimaat is er vooral gekomen door degenen die er op reageerden. Wilders heeft na zijn uitspraak uitgelegd wat er gebeurt als er te veel migranten zich hier komen vestigen. Ook ijvert hij er voor dat ze zich integreren en de wetten respecteren. Daarbij nam hij de Marokkaanse migranten als voorbeeld, maar hij gaat zeker niet de Marokkaanse fruithandelaar of restaurantuitbater wegsturen. Op ons congres probeerden we hen ook gerust te stellen. Van ons moeten ze geen schrik hebben.' (LG)

Onze partners