Frankrijk

22/05/14 om 06:44 - Bijgewerkt om 06:44

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen sprak Knack.be met 27 experten uit evenveel EU-landen over de campagne, het EU-lidmaatschap en de prioriteiten na de verkiezingen.

Frankrijk

Lid sinds: 1952

Aantal parlementszetels: 74

28% van de bevolking zegt de EU te vertrouwen.

Hoe verloopt de Europese campagne in Frankrijk?

Voor het eerst sinds 2005 is er weer echt debat over de Europese integratie in Frankrijk. Niet zozeer over de vraag of men voor of tegen de EU is, maar over echte onderwerpen, zoals de macht van de Commissie, en de budgettaire situatie van de eurolanden. Het publiek is op de hoogte van de inzet van deze verkiezingen, en alle media besteden er ruime aandacht aan.

Is EU-lidmaatschapvoor uw land de voorbije jaren voordelig geweest?

De EU heeft Frankrijk veel grote voordelen opgeleverd. Niet zozeer materieel en financieel, maar wel door deel uit te maken van een groep waarmee we op wereldniveau meer gehoord worden. Toegegeven, niet altijd, maar toch vaak. Die voordelen zijn wel niet gemakkelijk te meten, omdat de EU niet van de ene dag op de andere gecreëerd is. Een belangrijk nadeel is wel dat we steeds het debat moeten aangaan met de andere landen, en de burgers bij dat complexe geheel moet betrekken. Dat is een grote uitdaging, die veel moeilijker is dan het nationale debat. Zelfs ideologisch gelijkgezinden verschillen erg binnen Europa. Links in Frankrijk is niet hetzelfde als Labour in het Verenigd Koninkrijk. Ook dat maakt het debat erg moeilijk.

Neemt het euroscepticisme toe in uw land?

Het scepticisme is heel groot. Een grote groep Fransen vraagt zich af hoe ze burger kunnen blijven in dit grote geheel. Toch mag men dit niet op één hoop gooien met mensen die kritisch zijn voor de EU over een bepaald dossier, zoals Schengen of het landbouwbeleid, of met eurofielen die zich de vraag stellen of het wel de goede kant op gaat met de Europese integratie. Dat is niet hetzelfde.

Wat moet na de verkiezingen voor de Europese Unie de absolute prioriteit worden?

De prioriteiten blijven wellicht dezelfde. Met een linkse meerderheid komt er lichtjes meer aandacht voor de sociale vraagstukken, met een rechtse zal de EU even harde bezuinigingen blijven opleggen als nu. De aanpak van de werkloosheid is wel een heel belangrijk element. Het gebrek aan een aanpak is momenteel de belangrijkste reden waarom burgers boos zijn op de EU. Bij het begin van de Europese crisis steeg het vertrouwen in de EU zelfs nog heel even. De burgers snapten dat de oplossing niet van hun nationale regering zou komen, en hoopten op Brussel. Pas toen bleek dat ook zij de werkloosheid niet konden oplossen, is het vertrouwen in de EU spectaculair gezakt, en heeft de oppositie tegen de Europese integratie een hoge vlucht genomen.

(Sabine Saurugger, Sciences Po Grenoble)