Frankrijk adviseert verwijdering van borstimplantaten

23/12/11 om 10:04 - Bijgewerkt om 10:04

Het Franse ministerie van Volksgezondheid adviseert tienduizenden vrouwen hun borstimplantaten preventief te laten verwijderen. Het betreft protheses van PIP.

Frankrijk adviseert verwijdering van borstimplantaten

© Reuters

Zo hebben Franse media overeenstemmend gemeld. Zowat 30.000 Franse vrouwen hebben hun borsten met deze implantaten laten vergroten. In november vorig jaar stierf een vrouw van 53, die de implantaten lang had gedragen, aan een zeldzame vorm van borstkanker. Sindsdien zijn nog acht kankergevallen ontdekt bij draagsters van PIP-prothesen. Al 523 vrouwen hebben de implantaten laten verwijderen.

Gel van slechte kwaliteit

Er is echter nog altijd geen bewijs dat de siliconenborsten een verhoogde kans op kanker met zich meebrengen. Desalniettemin heeft Gezondheidsminister Xavier Bertrand de 30.000 dames een nieuwe operatie aangeraden, ook wanneer hun implantaat geen defecten of scheuren vertoont. Een dergelijk advies is in de sector van de schoonheidschirurgie onuitgegeven in Frankrijk.

Poly Implants Prothèses (PIP) uit Zuid-Frankrijk zou tot 2010 een illegaal verkregen gel van slechte kwaliteit hebben gebruikt, bedoeld voor industriële toepassingen. Die kan de verpakking van de prothesen aantasten, met kans op ontstekingen en lekkende siliconengel. Het product was tien keer zo goedkoop als medicinale gel. Het bedrijf is inmiddels failliet. In maart 2010 kwam de frauduleuze fabricage aan het licht, en kwam er een verbod op PIP-prothesen.

Eerder dit jaar werd door de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), de tegenhanger van het Belgische Geneesmiddelenagentschap, gecommuniceerd dat er mogelijk een verband zou kunnen bestaan tussen bepaalde types van borstimplantaten en een heel zeldzame vorm van lymfeklierkanker, met name Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL). Er zijn aanwijzingen dat vrouwen met een borstimplantaat mogelijk een beperkt toegenomen risico lopen om dit zeldzame type kanker te ontwikkelen. Naar aanleiding van het overlijden van een patiënte aan ALCL eerder deze week in Frankrijk, werd het probleem opnieuw actueel.

Geen reden tot paniek in België

Ook in België zijn PIP-implantaten gebruikt. Volgens de Belgische plastisch chirurgen is er geen reden tot paniek. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie tussen 1997 en 2010, zijn wereldwijd momenteel 34 gevallen gedocumenteerd van ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat. Het juiste aantal is moeilijk te bepalen omdat de juiste diagnose niet altijd te achterhalen was en dat ook sommige gevallen dubbel gerapporteerd werden.

De FDA schat dat er ongeveer een 60-tal gevallen werden vastgesteld. Er is tot nu toe geen enkel Belgisch geval bekend. Het gaat dus wereldwijd om ongeveer 60 gerapporteerde gevallen op een totaal van naar schatting 5 tot 10 miljoen vrouwen bij wie een borstimplantaat geplaatst werd voor esthetische of reconstructieve doeleinden. Omwille van deze onnauwkeurige cijfers wil de FDA in eerste instantie op zoek gaan naar meer gegevens. De normale incidentie van ALCL in de borstklier in de V.S.A. wordt geschat op 3 per 100 miljoen per jaar.

Geen verband

De meeste gevallen kwamen aan het licht nadat vrouwen medische hulp zochten voor implantaatgerelateerde problemen ter hoogte van de borst. De meest voorkomende symptomen waren laattijdige overdreven vochtopstapeling rond het implantaat, snelle en sterke verharding van het kapsel rond het implantaat of de vorming van knobbels rond het implantaat. De FDA werkt nu samen met de producenten van borstimplantaten om een nauwkeuriger zicht te krijgen op de verschillende types van implantaten en hun verspreiding.

Op dit moment blijkt er geen verband te bestaan tussen het voorkomen van ALCL en het type implantaat, de producent van het implantaat, de vorm, de textuur van de wand, noch de inhoud. Ook roept de FDA artsen en gezondheidsmedewerkers op om mogelijke gevallen van implantaatgerelateerde ALCL te signaleren.

De Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie (RBSPS) werd door haar Amerikaanse zustervereniging (ASPS, American Society of Plastic Surgery)
op de hoogte gebracht en draagt vanuit België actief bij tot het onderzoek.

De RBSPS heeft eerder dit jaar alle leden van de vereniging geïnformeerd en opgeroepen om extra aandacht te besteden aan patiënten met implantaatgerelateerde klachten. Volgens de artsenverenigingen is er geen enkele reden tot ongerustheid. Toch vragen ze vrouwen met een borstimplantaat aandacht te besteden aan bovenvermelde symptomen en hun arts te raadplegen indien ze die mochten ervaren. (Belga/RDM/Marleen Finoulst)

Lees meer over:

Onze partners