Europese leiders zetten deur open voor verdragswijziging

23/10/11 om 20:03 - Bijgewerkt om 20:03

In hun streven naar een sterker economisch bestuur voor de eurozone gaan de leiders van de eurolanden de mogelijkheid van nieuwe beperkte wijzigingen aan het Europese verdrag onderzoeken.

Volgens de slotconclusies nemen de leiders van de 27 EU-lidstaten akte van "de intentie van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone om na te denken over een verdere versterking van de economische convergentie binnen de eurozone, de verbetering van budgettaire discipline en de verdieping van de economische unie, inclusief het onderzoeken van de mogelijkheid van beperkte verdragswijzigingen".

Herman Van Rompuy

Dat heeft voorzitter Herman Van Rompuy gezegd na afloop van de Europese top. Van Rompuy beklemtoonde op de persconferentie dat nieuwe verdragswijzigingen geen doel an sich zijn, maar enkel overwogen worden indien ze onontbeerlijk blijken om het bestuur van de eurozone te versterken. Dan mogen nieuwe wijzigingen aan het verdrag volgens hem "geen taboe" zijn.

"Een algemene hertekening van de architectuur van het verdrag van Lissabon" sloot de Belg evenwel uit. "De rest zullen we zien", zo antwoordde hij op vragen over mogelijke referenda in lidstaten.

Guido Westerwelle

Duitsland ontpopte zich de voorbije maanden tot pleitbezorger van een verdragswijziging. Dat zou het mogelijk moeten maken strengere sancties in te voeren voor eurolanden die de begrotingsteugels vieren en de staatsschuld laten ontsporen en zo de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengen. Zo sprak de Duitse buitenlandminister Guido Westerwelle zaterdag over de mogelijkheid om die landen voor het Europese Hof van Justitie te brengen.

Hoewel het betoog van Westerwelle volgens diverse bronnen nauwelijks steun genoot, steekt de mogelijkheid van een nieuwe verdragswijziging dus wel degelijk in de conclusies. Die herinneren er wel aan dat alle lidstaten van de Europese Unie akkoord moeten gaan met verdragswijzigingen.

David Cameron

De Britse premier David Cameron toonde zich alvast niet afkerig. Hij ontwaart een opportuniteit om bevoegdheden terug te halen naar het Verenigd Koninkrijk.

Intussen zijn ook afspraken gemaakt om de relaties tussen de zeventien eurolanden en de overige tien lidstaten van de Europese Unie op een nieuwe leest te schoeien. De verstandhouding kwam steeds meer onder druk te staan omdat de leiders van de eurolanden tegen de achtergrond van de schuldencrisis steeds vaker apart vergaderen en afspraken maken die ook een impact hebben voor de rest van de club. Onder meer Groot-Brittannië, Zweden en Polen maakten hun beklag.

José Manuel Barroso

Voorzitter José Manuel Barroso verzekerde de tien lidstaten dat zijn Commissie zal toezien op de integriteit van de eenheidsmarkt en een 'level playing field' voor alle lidstaten. Wel vroeg hij begrip voor het feit dat landen die een munt delen soms apart afspraken moeten kunnen maken.

Angela Merkel

De nervositeit van de niet-eurolanden is ook weerspiegeld in de afspraken over de aanduiding van de voorzitter van de eurotop. In augustus hadden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy gebombardeerd tot hun kandidaat voor de job. De Belg heeft al enkele bijeenkomsten van de euroleiders geleid sinds hij in januari 2010 zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad aanvatte.

Mister Euro

In de conclusies van de top is nu bepaald dat de voorzitter van de eurotop op hetzelfde moment wordt gekozen als de voorzitter van de Europese Raad en dat voor eenzelfde ambtsperiode. In afwachting mag de voorzitter van de Europese Raad de eurotoppen leiden. Dat betekent in concreto dat Van Rompuy alvast tot midden 2012 zichzelf Mister Euro mag noemen. Tot dan loopt immers zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad. (Belga/EE)

Onze partners