Europees Parlement op weg naar vrijhandelsakkoord met VS

28/05/15 om 21:04 - Bijgewerkt om 21:04

De handelscommissie van het Europees Parlement heeft haar krijtlijnen uitgezet voor de goedkeuring van een nieuw vrijhandels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP).

Europees Parlement op weg naar vrijhandelsakkoord met VS

© Belga

Met een resolutie proberen de Europarlementsleden te wegen op de onderhandelingen die de Europese Commissie nu bijna twee jaar met de Verenigde Staten voert over een grootschalig handelsakkoord.

'Unieke kans'

Achtentwintig conservatieven, liberalen en sociaaldemocraten schaarden zich in de bevoegde commissie achter een ontwerptekst van de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Dertien parlementsleden stemden tegen.

"Een verdrag tussen de twee grootste handelspartners ter wereld kan economische voordelen en extra banen opleveren, maar het is vooral een unieke kans om hoge, gemeenschappelijke standaarden te zetten voor een kwaliteitsvolle en duurzame wereldhandel. Als de VS en de EU de bakens zetten, zullen de Chinezen en de Brazilianen moeten volgen", stellen CD&V'ers Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere.

De resolutie stelt wel opnieuw dat vrijhandel en regelgevende samenwerking de hoge Europese standaarden op het vlak van sociale bescherming, milieu, gezondheid en consumentenbescherming niet mogen ondermijnen. Lange onderstreepte ook dat diensten van algemeen belang buiten het akkoord moeten blijven, een bekommernis die bij heel wat lokale overheden leeft.

ISDS-regime valt zwaar

Groen-Europarlementslid Bart Staes is allerminst overtuigd. Hij betreurt dat er "geen duidelijke nee" aan de Commissie uit de bus kwam. Met name het compromis tussen de traditionele politieke families over de geschillenbeslechting tussen overheden en investeerders (ISDS) ligt hem zwaar op de maag. "Het is precies dit verraad van linkse krachten in Europa dat de EU langzaam kapot maakt." Tegenstanders waarschuwen dat het ISDS-regime multinationals kansen zou bieden om democratisch goedgekeurde wetgeving aan te vechten bij private arbitragepanels.

Vijf commissies hadden zich vooraf in een advies uitgesproken tegen het mechanisme. De handelscommissie gaat niet zo ver, maar stelt wel dat ISDS het recht van overheden om regulerend op te treden niet mag ondermijnen en dat op termijn werk moet worden gemaakt van een permanente openbare rechtbank met beroepsmechanisme.

"De doelstelling van dit rapport is de onderhandelingen van de Commissie te oriënteren. Met het verdedigen van openbare rechtbanken heeft het parlement een duidelijk signaal tegen ISDS gestuurd", stelt Marie Arena (PS), die bij de stemming in de plenaire vergadering op 10 juni amendementen wil indienen om "nog duidelijker uit te drukken dat we geen private arbitragepanels in TTIP willen". (Belga/WB)

Onze partners