EU-top: Van Rompuy en die Rupo zien manoeuvreerruimte

15/03/13 om 00:14 - Bijgewerkt om 00:14

Ook binnen de Europese begrotingsdiscipline is er ruimte om de economie er bovenop te helpen. Dat zeiden premier Di Rupo en Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy op EU-top in Brussel.

EU-top: Van Rompuy en die Rupo zien manoeuvreerruimte

© Reuters

Premier Elio Di Rupo beklemtoonde dat het Europese begrotingskader manoeuvreerruimte biedt. Hij zei dat geen enkele lidstaat de nood aan een voortzetting van de budgettaire sanering in twijfel trekt. Elke lidstaat wil zijn begroting structureel verbeteren, stelde hij.

Toch ontwaart Di Rupo tegen de achtergrond van de aanslepende economische malaise en de penibele sociale situatie een Europese trendbreuk. Volgens hem hebben de Europese leiders voor de eerste keer met zoveel nadruk de nood aan economische groei in de verf gezet.

Begroting

"Toen ik hier voor het eerst kwam en over economische relance praatte, bekeek men mij alsof ik van een andere planeet kwam", zo stelde de eerste minister tevreden vast. "Het gaat wat traag, maar we zijn op de goede weg."

Op vragen over de eventuele gevolgen voor het Belgische begrotingstraject wees Di Rupo erop dat het Europese kader enige manoeuvreerruimte biedt voor landen met een tekort lager dan drie procent. Zo herinnerde hij eraan dat het geplande tekort van 2,15 procent voor dit jaar is vastgelegd op een moment dat er voor België nog 0,7 procent groei was geraamd.

Vanaf zaterdag gaan de zes regeringspartijen het budget tegen het licht houden en maatregelen zoeken om het tekort in te dijken. In april moet de regering aan de Europese Commissie meedelen hoe ze de komende jaren het begrotingstraject wil voortzetten. Zoals bekend hecht de Commissie daarbij veel aandacht aan structurele ingrepen.

'Too low and too slow'De Europese leiders hebben hun strategie herbevestigd, zei Van Rompuy op het einde van de eerste dag van de Europese top. "Maar werkloosheid, en dan vooral de jeugdwerkloosheid stond centraal in onze discussies - meer dan ooit tevoren."

Over nieuwe maatregelen om de sputterende arbeidsmarkt weer op gang te krijgen, werd op de top niet beslist. Wel geeft iedereen toe dat de implementatie van het Europese groeipact, dat een kader schept voor maatregelen op nationaal niveau, sneller moet gebeuren.

Vooral Commissievoorzitter José Manuel Barroso beklaagde zich daarover. "Too low and too slow", omschreef hij de welwillendheid van de lidstaten.

Groei

Van Rompuy legde uit dat voor meer jobs vooral meer economische groei nodig is. Verwijzend naar het cijfermateriaal van onder meer de Europese Centrale Bank en de Commissie, denkt Van Rompuy dat de economie eind dit jaar of begin volgend jaar weer zal aantrekken.

"Met de financiële stabiliteit kunnen we echt geen risico's meer nemen. Maar binnen dat kader nemen we een brede waaier aan maatregelen, die met ongeduld wachten tot de groei terugkeert." (Belga/TV)

Onze partners