De meest opmerkelijke uitspraken van paus Benedictus XVI

11/02/13 om 17:41 - Bijgewerkt om 17:41

Lees hier de meest omstreden meningen van de aftredende kerkvorst.

De meest opmerkelijke uitspraken van paus Benedictus XVI

© Reuters

Paus Benedictus XVI deed gedurende zijn ambtstermijn een paar controversiële uitspraken over abortus, homoseksualiteit en aids. Daarnaast waren er de vele pedofilieschandalen binnen de kerk en het schandaal "VatiLeaks", waarbij zijn butler met vertrouwelijke informatie ging lopen.

Op 30 mei 2012 gaf paus Benedictus zijn eerste live commentaar over het 'Vatileaks' schandaal. De paus zei dat de "overdreven" en "gratuite" geruchten een vals beeld schetsten:

"De gebeurtenissen van de afgelopen dagen over de Romeinse Curie (het bestuursapparaat van de paus) en mijn naaste medewerkers hebben verdriet in mijn hart gebracht... Ik wil mijn vertrouwen vernieuwen en mijn naaste medewerkers aanmoedigen en iedereen die elke dag, met loyaliteit en met een geest van opoffering en stilte, me helpt om mijn missie te vervullen."

Tijdens een vlucht naar Kameroen in maart 2009 beantwoordde hij een vraag van een Franse journalist over aids met de volgende woorden:

"Als de ziel ontbreekt, als Afrikanen elkaar niet helpen, dan kan men deze plaag niet oplossen door condooms uit te delen; integendeel, ze vergroten het probleem."

In november 2010 nuanceerde hij die uitspraak door condooms toe te laten voor mannelijke prostitués:

"In bepaalde gevallen, wanneer men de intentie heeft het risico op besmetting te verminderen, kan het aanwenden van voorbehoedsmiddelen wel een eerste stap zijn om de weg te openen naar een meer menselijke, anders beleefde seksualiteit. Er kunnen individuele gevallen zijn, zoals een mannelijke prostitué die een condoom gebruikt, waarin dat een eerste stap kan zijn naar een zedelijke verheffing, een begin van responsabilisering om weer tot het besef te komen dat niet alles toegelaten is en dat men niet alles kan doen wat men wil. Dat is echter niet de manier om komaf te maken met hiv. Dat moet echt gebeuren in de vermenselijking van de seksualiteit."

In een brief die hij in 1986 schreef, zei de toenmalige kardinaal Ratzinger over homoseksualiteit:

"Hoewel de bijzondere neiging van een homoseksueel geen zonde is, is het een min of meer sterke tendens die naar een intrinsiek moreel kwaad neigt; en dus moet de neiging zelf als objectieve storing worden gezien. Het is betreurenswaardig dat homoseksueel geaarde personen het voorwerp geweest zijn en nog zijn van gewelddaden in woord of daad. Daar waar dit plaats vindt, moet dit door de herders van de Kerk veroordeeld worden."

Volgens paus Benedictus XVI hebben kinderen recht op een gehuwde vader en moeder:

"Kinderen hebben het recht geboren te worden en op te groeien in een op het huwelijk gefundeerd gezin, het is een natuurlijk instituut dat tot het erfgoed van de mensheid behoort." Benedictus heeft kritiek op de vele landen die het huwelijk hebben opengesteld voor homoparen en de landen waar, zoals in de VS en Groot-Brittannië, een speciaal partnerschap voor homo's werd ingevoerd. "De pogingen om die juridisch gelijk te stellen aan het huwelijk tussen man en vrouw is een vergrijp tegen de waarheid."

Op 18 oktober 2010 schreef de paus opnieuw een brief, deze keer aan alle seminaristen ter wereld. Daarin stond hij stil bij het celibaat en het seksueel misbruik binnen kerkelijke kringen:

"Recentelijk hebben we met verontrusting gezien dat sommige priesters hun dienstwerk verminkt hebben door kinderen en jongeren seksueel te misbruiken. In plaats van mensen naar grotere menselijke volwassenheid te leiden en een voorbeeld voor hen te zijn, veroorzaakten hun misbruikgewoontes grote schade, waarvoor we diepgaande schaamte en spijt voelen."

Ook over abortus had paus Benedictus een controversieel standpunt:

"Wie streeft naar vrede kan geen aanvallen op en misdaden tegen het leven verdragen. Elke wond die aan het leven wordt toegebracht, met name als het de oorsprong van het leven betreft, richt onherstelbare schade aan de vrede en het milieu. Hoe kunnen mensen die vrede willen bewerkstelligen, volkeren willen verheffen of het milieu willen redden, dat doen als het leven van de zwaksten niet wordt beschermd?"

Benedictus XVI sprak zich eveneens uit tegen euthanasie. Hij verdedigde het recht van gewetensbezwaarde artsen en gezondheidswerkers om abortus of euthanasie te weigeren:

"Het is een belangrijke bijdrage aan de vrede dat het recht op het hebben van gewetensbezwaar wordt erkend met betrekking tot de wetten en overheidsmaatregelen die de menselijke waardigheid aantasten, zoals abortus en euthanasie." (CV)

Onze partners