Commissie wil greep versterken op nationale begrotingen

12/05/10 om 17:14 - Bijgewerkt om 17:14

De lidstaten zouden vooraf de krachtlijnen van hun begroting aan de Commissie moeten voorleggen.

Als het van de Europese Commissie afhangt, zouden de lidstaten vanaf 2011 al in de lente de krachtlijnen van de volgende begroting moeten indienen.

Dat staat in de voorstellen van de Commissie om een herhaling van de Griekse crisis te voorkomen.

Na een eerste evaluatie zouden de nationale begrotingsplannen in juni besproken worden door de Europese ministers van Financiën.

Momenteel worden de begrotingen pas op het einde van het jaar aan het Europese beleidsniveau bezorgd, nadat ze ziijn goedgekeurd in de nationale parlementen.

Indien het voorstel van de Europese Commissie werkelijkheid wordt, zouden de nationale parlementen in het najaar stemmen over begrotingen die al door Europa zijn doorgelicht.

Daarnaast wil de Commissie repressief kunnen optreden tegen
lidstaten die een loopje nemen met de normen van het stabiliteitspact.

Dat pact bepaalt dat de lidstaten geen begrotingstekort mogen hebben dat hoger ligt dan drie procent van hun bruto binnenlands product (BBP).

Daarnaast mag de staatsschuld maximaal 60 procent van het BBP bedragen.

De Europese Commissie wil verder gaan dan dat en oppert de uitbetaling van Europese fondsen te koppelen aan een gezond begrotingsbeleid.

Zo zouden subsidies voor hardnekkige zondaars opgeschort kunnen worden.

Onze partners