België stemt in met Europese richtlijn tegen belastingontwijking

20/06/16 om 21:39 - Bijgewerkt om 21:38

België stemt in met de Europese richtlijn tegen belastingontwijking. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt maandag meegedeeld, enkele uren voor het verstrijken van een deadline om bezwaar aan te tekenen.

België stemt in met Europese richtlijn tegen belastingontwijking

Johan Van Overtveldt © Johan Jacobs

Op een beraad in Luxemburg vorige vrijdag kon Van Overtveldt nog niet instemmen met de compromistekst die de lidstaten hadden uitgewerkt om de strijd tegen agressieve belastingplanning door multinationals te versterken. België kreeg tot maandagnacht de tijd om formeel bezwaar aan te tekenen, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. "Op de tekst die finaal voorligt, zeggen we volmondig "ja". Op deze manier kan het ontmoedigen van belastingontwijking aangescherpt worden, zonder economische schade", zo verklaarde Van Overtveldt, die de kern had geconsulteerd om het Belgische standpunt vast te leggen.

Met de richtlijn wil de Europese Unie ervoor zorgen dat multinationals belastingen betalen in het land waar winst daadwerkelijk wordt geboekt. Geschat wordt dat de schatkisten van de lidstaten jaarlijks 50 tot 70 miljard euro mislopen doordat multinationals nationale stelsels tegen elkaar uitspelen om hun belastingen te verlagen. Een van de laatste knelpunten was de renteaftrek. Uiteindelijk is beslist dat de lidstaten tot 2024 de tijd krijgen om de Europese regeling voor het beperken van die aftrekken in te voeren. Ze krijgen ook een aantal opties, zoals de vrijstelling tot drie miljoen euro intresten. Nu is het vaak zo dat bedrijven hoge leningen aan hun eigen filialen toekennen, enkel en alleen om de rentelasten van hun belastbare inkomen te kunnen aftrekken.

Daarnaast wordt volgens Van Overtveldt ook een statement opgenomen waarin de Europeanen pleiten voor een internationaal gelijk speelveld. "Het is van groot belang dat er, ook naar de toekomst toe, een zo groot mogelijke internationale samenwerking wordt gezocht. De strijd tegen belastingontwijking kan enkel en alleen succes hebben als alle landen er hun schouders onder zetten", onderstreept de minister, die sterk had gepleit voor een goede afstemming op initiatieven vanuit de Oeso. "Dit om te vermijden dat de Europese Unie zich letterlijk uit de markt zou prijzen." Van Overtveldt beklemtoont ook opnieuw dat de nieuwe Europese richtlijn de noodzaak versterkt om het Belgische systeem van de vennootschapsbelasting te hervormen. "Ons huidig systeem met hoge tarieven en vele niches is onhoudbaar, mist rechtvaardigheid en efficiëntie. Een hervorming zal moeten gebeuren binnen de krijtlijnen van dit Europees besluit." (Belga/NSK)

Onze partners