'Barack Obama te hard voor minderjarige migranten'

02/07/14 om 16:12 - Bijgewerkt om 16:12

Waarnemers zijn kritisch over het nieuwe voorstel van de Amerikaanse president Barack Obama om de toenemende migratie van minderjarigen uit Centraal-Amerika naar de VS drastisch aan te pakken. 'Zoek liever oplossingen voor de oorzaken van die migratiestroom', klinkt het.

'Barack Obama te hard voor minderjarige migranten'

Barack Obama: bezorgd over de tussentijdse VS-verkiezingen. © REUTERS

"De VS zullen agressieve stappen ondernemen om (...) zowel volwassenen als kinderen ervan te weerhouden om deze gevaarlijke reis te maken. We zullen de capaciteit verhogen voor uitwijzingsprocedures en de handhaving van de wet, en illegale migranten snel naar hun thuisland terugsturen." Harde taal van de Amerikaanse president Barack Obama, in een brief die hij bezorgde aan het Congres.

Obama vroeg het Congres verder 2 miljard dollar (1,46 miljard euro) extra middelen om zijn doelstellingen wat betreft migratie te bereiken. Hij wil ook een aantal wetten aanpassen, zodat migranten sneller ondervraagd en gedeporteerd kunnen worden.

In de afgelopen maanden kwamen al meer dan 50.000 niet-begeleide minderjarigen naar de VS, voornamelijk uit Guatemala, Honduras en El Salvador.

Kinderen krijgen geen juridisch advies

Mensenrechtenorganisaties uitten onmiddellijk hun bezorgdheid over het voorstel. Ze waarschuwen dat kinderen in een onhoudbare situatie terecht zullen komen.

"Kinderen komen hier getraumatiseerd aan, ze lijden honger en spreken de taal niet. Toch moeten ze, willen ze toegelaten worden tot het land, hun vrees voor terugkeer uitspreken. Dergelijk beleid is enorm oneerlijk en houdt geen rekening met de beperkte capaciteiten van kinderen om in deze processen te onderhandelen", zegt Wendy Young, voorzitter van Kids in Need of Defense, een organisatie die juridische bijstand verleent aan minderjarige migranten.

"Deze kinderen krijgen van niemand juridisch advies. Het vraagt uren en dagen van onze tijd om de procedures te begrijpen waarmee ze geconfronteerd worden. Zonder begeleiding is dat voor hen simpelweg onmogelijk."

"Het lijkt erop dat Obama vooral de uitzetting van mensen wil versnellen", zegt Adam Isacson, specialist op het gebied van regionale veiligheid bij de denktank Washington Office on Latin America (WOLA). Hij ziet geen verandering in strategie, eerder een voortzetting van het bestaande beleid.

"Dit is een afschrikkingsboodschap, maar het gevaar is dat we honderdduizenden kinderen ook effectief terugsturen naar hun thuislanden, waar ze gevaar lopen. Het ziet er bovendien niet naar uit dat er extra middelen komen voor advocaten van asielzoekers."

Criminele netwerken

Worden minderjarigen uit Centraal-Amerika aangetrokken naar de VS vanwege van het lakse Amerikaanse beleid, of omdat ze op de vlucht zijn voor het toenemende geweld van criminele netwerken? Die vraag vormt de kern van het Amerikaanse debat over de instroom van minderjarigen.

Cijfers van het VN-Vluchtelingenagentschap UNHCR suggereren dat het probleem als een vluchtelingenstroom moet behandeld worden, niet als een 'gewoon' migratieprobleem.

"Niet-begeleide kinderen uit El Salvador, Guatemala en Honduras hebben verschillende drijfveren om hun land te verlaten, maar vrees voor geweld is de tragische, gemeenschappelijke factor", zegt UNHCR-medewerkster Leslie E. Velez.

Zuh presenteerde de bevindingen van de VN deze week aan het Congres. "58 procent van de onderzochte kinderen haalde geweld in hun thuisland aan als minstens één van de hoofdredenen om hun land te verlaten. Per land verschilt dit aantal: in El Salvador gaat het om 72 procent van de respondenten, in Honduras om 57 procent en in Guatemala om 38 procent."

Straffeloosheid

De vraag blijft hoe de VS de dieperliggende oorzaken van de recente migratiestroom wil aanpakken. Recent werd de veiligheidshulp aan Centraal-Amerika aanzienlijk uitgebreid, maar het is nog niet duidelijk welke vorm die hulp zal aannemen.

"Ik vrees dat de grensbeveiliging in die landen versterkt wordt, met nog meer wapens en gewelddadig ingrijpen door de veiligheidstroepen, en dat alles op een erg ondoorzichtige manier", zegt Isacson. "Het verleden leert ons bovendien dat meer grondtroepen in een sfeer van straffeloosheid rampzalig kunnen zijn."

Obama gaf twee federale agentschappen de opdracht om nieuwe aanbevelingen te doen rond de recente instroom van minderjarige migranten. Die studies worden tegen het einde van de zomer verwacht. Het Amerikaanse Congres zal midden juli het voorstel van de president bespreken. (IPS/AVE)

Onze partners