Amnesty: 'Noodtoestand in Frankrijk leidt tot schending mensenrechten'

04/02/16 om 03:20 - Bijgewerkt om 03:20

Amnesty International en Human Rights Watch klagen aan dat de noodtoestand in Frankrijk leidt tot schendingen van de mensenrechten. De uitzonderlijke onderzoeken en maatregelen kennen zelden een gevolg en worden ook niet uitgelegd. Er wordt onnodige materiële schade aangericht.

Amnesty: 'Noodtoestand in Frankrijk leidt tot schending mensenrechten'

© REUTERS

"Een noodtoestand staat toe dat bijzondere maatregelen genomen worden, maar geeft geen absolute vrijgeleide aan de uitvoerende macht", aldus Amnesty International. "De maatregelen moeten strikt noodzakelijk en proportioneel zijn, net omdat ze een uitzonderlijke inperking op de rechten van burgers inhouden."

Na de aanslagen in Parijs kondigde de Franse regering de noodtoestand af. Die blijft gelden tot 26 februari 2016, maar intussen werd het voorstel gedaan om deze periode met drie maanden te verlengen. In de noodtoestand is het mogelijk om zonder gerechtelijke tussenkomst huiszoekingen uit te voeren en mensen een verplichte verblijfplaats op te leggen. Sinds november werden al 3.242 huiszoekingen uitgevoerd en meer dan 400 verplichte verblijfplaatsen opgelegd, aldus Amnesty.

'Onnodige schade'

Uit onderzoeken van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt dat er bij de huiszoekingen, dikwijls 's avonds laat of 's nachts, vaak buitensporig geweld gebruikt werd, dat er onnodig schade toegebracht werd, en dat de bewoners van het huis onder vuur gehouden werden of werden geboeid. Bovendien kregen de betrokkenen vaak slechts een vage uitleg voor de reden van de huiszoekingen, die zelden leiden tot verder strafrechtelijk onderzoek. Wie een verblijfplaats opgelegd krijgt, mag doorgaans zijn of haar huis 's nachts niet verlaten, moet overdag binnen de gemeente van verblijf blijven, en meermaals bij de politie langsgaan. Ook hier blijken de maatregelen vaak niet grondig gemotiveerd en beroepen ertegen hebben weinig kans op slagen.

"De Franse overheid moet nu duidelijk aantonen dat het noodzakelijk is dat de noodtoestand gehandhaafd blijft, en er moeten waarborgen komen opdat de noodmaatregelen niet misbruikt worden, of disproportioneel of discriminatoir toegepast worden", zegt Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke bij Amnesty International.

(Belga/RR)

Onze partners