Amnesty International: 'Europa moet rechten van vluchtelingen beter respecteren'

24/04/13 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:17

Amnesty International voert actie voor meer mensenrechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. 'Diverse beleidsmaatregelen die Europa trof, brachten asielzoekers in gevaar.'

Amnesty International: 'Europa moet rechten van vluchtelingen beter respecteren'

© EPA

Amnesty International voert actie voor meer mensenrechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Met een vluchtelingenboot trok de organisatie door de straten rond het Europees Parlement om zo aan de Europese instellingen te eisen dat de rechten van vluchtelingen beter gerespecteerd worden. Elk jaar ondernemen duizenden mensen een riskante zeereis in een poging om Europa te bereiken, stelt Amnesty. "Sommigen trachten aan extreme armoede te ontsnappen, anderen zijn op de vlucht voor vervolging en geweld. Duizenden migranten en asielzoekers overleefden de reis niet", zegt Nicolas Beger van Amnesty.

Amnesty benadrukt dat de Europese landen de voorbije tien jaar alles in het werk stellen om de buitengrenzen van Europa af te schermen. "Diverse van de beleidsmaatregelen die ze troffen, brengen migranten, asielzoekers en vluchtelingen in gevaar. De strenge grenscontroles dwingen migranten en asielzoekers gevaarlijke routes te kiezen, soms met fatale gevolgen. Europese landen willen koste wat het kost vermijden dat mensen de buitengrenzen bereiken. Zo worden bijvoorbeeld bootjes onderschept op volle zee en teruggestuurd naar hun vertrekpunt", aldus Beger.

Volgens Amnesty is deze praktijk strijdig met het internationaal recht. "Elk individu heeft het recht om asiel aan te vragen. Europese landen zijn verplicht om elk verzoek tot bescherming grondig en op individuele basis te onderzoeken", zegt Beger.

Hij voegt eraan toe dat het Europese beleid met betrekking tot grenscontroles niet transparant is. "De volledige impact van het grensbeleid op mensenrechten is dus moeilijk in te schatten. Wellicht blijven veel misbruiken aan het oog onttrokken."

Vingerafdrukken

Tegelijkertijd werd in het Europees parlement een akkoord goedgekeurd dat de nationale politiediensten en Europol de toegang verleent tot de vingerafdrukken van asielzoekers die in de Europese gegevensbank Eurodac opgeslagen zijn. Deze toezegging gebeurt in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Monica Macovei (EVP), de Roemeense die het dossier door het Parlement moet loodsen, maakt zich sterk dat in de tekst voldoende garanties opgenomen zijn om de rechten van de asielzoekers te beschermen. Zo zullen de vingerafdrukken alleen maar geraadpleegd kunnen worden als er een duidelijke bedreiging is voor de openbare veiligheid.

De politiediensten moeten bovendien eerst hun eigen database en die van de andere lidstaten raadplegen, net als het Europese visuminformatiesysteem. Door Eurodac te raadplegen, mag het recht van asielzoekers op internationale bescherming niet aangetast worden, vindt de parlementscommissie.

De gegevensbank bestaat sinds 2003 en moet de lidstaten helpen bij de identificatie van illegale migranten. De Europese Commissie legde haar voorstel voor een aanpassing van de Eurodac-wetgeving in mei vorig jaar op tafel. Na onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van het Parlement en de lidstaten, keurde de commissie Burgerlijke Vrijheden het bereikte akkoord goed met 42 stemmen voor, acht stemmen tegen en vijf onthoudingen.

In juni stemt de plenaire vergadering over de tekst. De lidstaten zullen twee jaar de tijd krijgen om de nieuwe Eurodac-regels toe te passen. (Belga/AVE)

Onze partners