Vlaamse Milieu-inspectie werkt behoorlijk, opmerkingen over langetermijndoelstellingen

28/08/13 om 07:31 - Bijgewerkt op 20/09/13 om 14:26

Bron: Belga

(Belga) De afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie voert haar opdracht "op een behoorlijke wijze" uit. Al zijn er ook opmerkingen omtrent de langetermijndoelstellingen. Dat blijkt uit een auditrapport dat vrijkwam na een openbaarmakingsverzoek.

De inspecteurs op Vlaams niveau die instaan voor de naleving van milieuwetgeving doen hun werk naar behoren en volgens een vastgelegd milieu-inspectieplan. Er is aandacht voor de opbouw van kennis en competenties, alsook voor kwaliteitsbewaking en integer handelen. "Het milieuhandhavingsrapport rapporteert over de resultaten van de inspectie-activiteiten en kan gehanteerd worden als instrument bij de beleidsvoorbereiding en/of bijsturing," aldus het rapport. Wel menen de auditors dat een aantal zaken, zoals een langetermijndoelstelling, nog ontbreken. Dat zou zich vertalen in het uitblijven van een meerjarenperspectief in de milieu-inspectieplanningen voor het merendeel van de inspectieactiviteiten. Voorts zijn slechts in een beperkt aantal gevallen de inspectieprioriteiten onderbouwd door een risicoanalyse. Ook zijn verschillende indicatoren aanwezig die de stand van zaken van de uitvoering van het inspectieplan weergeven, maar er wordt geen inzicht gegeven in de efficiënte inzet van middelen of in de afdekkingsgraad van de hinderlijke inrichtingen. In een reactie stelt het management tevreden te zijn met de audit. Het stelde een concreet plan op om de aanbevelingen uit het rapport tegen uiterlijk 2016 in de praktijk om te zetten. De audit kadert in een van de reguliere audits die de Vlaamse overheid uitvoert bij verschillende van haar geledingen. (Belga)

Onze partners