Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.
Opinie

15/04/11 om 08:42 - Bijgewerkt om 08:42

Vangheluwe richt kerkelijke puinhoop aan

Dat Vangheluwe vanuit zijn ballingsoord in Frankrijk ongehinderd zijn schokkende verhaal mocht brengen, is het gevolg van de achteloosheid waarmee het Vaticaan de zaak meende te kunnen afhandelen.

Vangheluwe richt kerkelijke puinhoop aan

© Belga

Wat sommigen al langer wisten - dat Roger Vangheluwe een gelegenheid zocht om zijn versie van het seksueel misbruik van zijn neef voor de televisiecamera's te brengen - is uitgekomen.

Kinderspychiater en docent Peter Adriaenssens had daar destijds al voor gewaarschuwd: 'Het stopt voor de dader niet wanneer de seks stopt. Vangheluwe is overtuigd van zijn visie op de mensen. Daarbinnen is wat hij doet juist en blijven de anderen fout.'

De manier waarop de oud-bisschop van Brugge voor de camera's van VT4 en VTM optrad was alleszins geen verrassing voor hen die hem de voorbije maanden hadden ontmoet. Zoals de kijkers nu waren ook zij geschokt door de manier waarop Vangheluwe, zonder enig spoor van spijt of schaamte, de zaak van zich afschudde en een deel van de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer legde.

Dat Vangheluwe vanuit zijn ballingsoord in Frankrijk ongehinderd zijn schokkende verhaal mocht brengen, is het gevolg van de achteloosheid waarmee het Vaticaan de zaak meende te kunnen afhandelen.

Enkele weken geleden, na de wijding in Brussel van drie nieuwe hulpbisschoppen, vertelde nuntius Giacinto Berloco bijna terloops aan de verzamelde de Belgische bisschoppen welke sancties er tegen de gewezen bisschop van Brugge waren getroffen.

Of aartsbisschop André Léonard al eerder was ingelicht, is niet duidelijk. Maar het verklaart al veel dat de aartsbisschop geen contact meer had met Vangheluwe sinds diens aftreden als bisschop van Brugge. Léonard deed destijds ook geen enkele poging om de toedracht te achterhalen van de ophefmakende ontmoeting die plaatsvond met kardinaal Danneels, Vangheluwe, het slachtoffer en diens familie. De Belgische bisschoppen hebben het overigens steeds moeilijker met de desinteresse van Léonard die zich in zijn High Church-gelijk terugtrekt.

Daarom ook waren de bisschoppen, geconfronteerd met de kerkelijke puinhoop die Vangheluwe aanrichtte, geschokt door het eigengereide optreden van de nuntius. Zij lieten meteen horen dat de maatregelen van het Vaticaan - de verbanning en de opgelegde spirituele en psychiatrische begeleiding - niet uit te leggen vielen bij de Belgische publieke opinie.

Hoe dan ook werd geen van de Belgische bisschoppen, die Vangheluwe beter kennen en wisten dat de man vroeg of laat voor het voetlicht zou treden, noch door het Vaticaan noch door de nuntius geconsulteerd.

Het zou daarom erg passend zijn mocht het Vaticaan de diplomatieke nonchalance van de nuntius sanctioneren door de man terug te roepen en te vervangen. Ze moeten intussen ook in het Vaticaan hebben begrepen dat de tijd voorbij is van wat Peter Adriaenssens ooit 'het incestueuze nietsdoen' noemde.

De Belgische kerk kan in de komende dagen in de nog lopende onderzoeken maar beter meteen volledige openheid geven aan het gerecht over het optreden van Vangheluwe in dossiers van seksueel misbruik door geestelijken in zijn West-Vlaamse bisdom. Kerkelijke rechtbanken hebben de slachtoffers niets te bieden.

Onze partners