Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

19/04/12 om 11:05 - Bijgewerkt om 11:05

Vanackere compleet in de mist over IMF

Niet de VS maar de eurozone zelf zal binnen het IMF moeten inbinden.

Minister van Financiën Steven Vanackere is op weg naar Washington voor een meeting van de G-20, de groep van de twintig belangrijkste economieën. Naar verwachting zal een verhoging van de middelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een belangrijke plaats op de agenda van deze meeting innemen.

De achtergrond van de eventuele noodzaak om de middelen van het IMF te verhogen is de crisis in de eurozone. Europa wil het IMF nauw betrokken houden bij de reddingsoperaties voor de noodlijdende landen. Tot nu toe ging het daarbij om klein grut zoals Griekenland, Portugal en Ierland. Nu een veel grotere economie als de Spaanse wankelt, en de nog veel grotere Italiaanse nauwelijks stabieler is, weet men in Europa zeer goed dat, bijvoorbeeld, de middelen van het Europees stabiliteitsfonds (EFSF/ESM) volstrekt onvoldoende zullen zijn als de crisis echt verder toeslaat. Vandaar de noodzaak om tot bijkomende middelen in de pot van het IMF te komen.

Nergens ter wereld staat men te springen voor die operatie, al kwam Japan reeds met 60 miljard dollar over de brug en wil Europa een inspanning a rato van 150 miljard euro doen. Vanackere stelt dat er 400 tot 600 miljard euro bijkomende middelen voor het IMF zouden moeten komen. Ook van de VS en vooral van opkomende landen als China, India en Brazilië wordt dan ook verwacht dat ze hun portemonnee boven halen.

Die opkomende landen koppelen hun mogelijke bijkomende inbreng in het IMF aan een herschikking van de machtsverhoudingen binnen dat IMF. Dit is en heel legitieme vraag, ook al omdat de impact van die landen op het beleid van het IMF vandaag absoluut niet in verhouding staat tot hun economisch gewicht in de wereldeconomie. Vanackere beseft dat ook en kan zich dan ook in dat verlangen van de opkomende landen vinden, zo bleek tijdens een interview met hem in De Ochtend op Radio 1.

Tegelijk stelde Vanackere zeer expliciet dat het de Verenigde Staten zijn die vandaag een positie innemen die hen een overdreven machtspositie geven binnen het IMF. Dat blijkt bij nader inzien helemaal niet et stroken met de realiteit. Het aandeel van de VS in het geheel van de stemmingsrechten binnen het IMF bedraagt vandaag 16,75%. De 17 eurolanden nemen 22,44% van de stemmingsrechten voor hun rekening. Dit alles staat in verhouding tot de quota qua inbreng in het IMF, met als bijkomend voordeel voor Europa dat tot nu toe altijd een Europeaan aan het hoofd van het IMF stond. Inzake gewicht in de wereldeconomie ligt de eurozone nog altijd ruim achter op de VS. Het Amerikaanse aandeel ligt op 19,1%, dat van de eurozone op 14,3%.

Het is dus bijzonder goedkoop en vooral compleet fout als minister van Financiën Steven Vanackere beweert dat het de VS zijn die een te zware plaats innemen binnen het IMF. Het is de eurozone die boven haar klasse bokst binnen het IMF. Zeker nu de noodzaak aan meer IMF-middelen voortvloeit uit een crisis die bewindslui als Vanackere maar niet onder controle krijgen, komt zijn schop(je) naar de Amerikanen zeer ongeloofwaardig over. Vanackere conformeert zich daarmede aan de Europese lijn inzake de eurocrisis: is het niet de schuld van de markten, dan is het die van de Amerikanen. Want daar zal het op uitdraaien: als er geen akkoord komt om de middelen van het IMF et verhogen dan zal het wel de schuld van de Amerikanen zijn. Het zou veel meer helpen eerst eens grondig voor eigen deuren te vegen.

Onze partners