Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens
Hoofdredacteur van TV Limburg. Voormalig hoofdredacteur van Knack.be
Opinie

06/08/13 om 11:18 - Bijgewerkt om 11:18

Terreuralarm komt precies op tijd voor veelgeplaagde NSA

Hoe ernstig is het om in ons land op basis van informatie van de Amerikaanse NSA een terreuralarm af te kondigen terwijl in Nederland op basis van dezelfde informatie geen enkel alarm geldt? En hoeveel toeval speelt er mee in het feit dat de NSA een nooit gezien terreuralarm afkondigt, één dag nadat klokkenluider Edward Snowden politiek asiel krijgt in Rusland?

Terreuralarm komt precies op tijd voor veelgeplaagde NSA

Er heerst in ons land een verhoogde waakzaamheid als gevolg van de internationale terreurdreiging. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA waarschuwde voor 'een grote terroristische aanslag', mogelijk de grootste terreuractie sinds 9/11. De Verenigde Staten sloten 19 ambassades in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika en beslisten zelfs om die sluiting te verlengen. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland sloten hun ambassades in de regio.

Het is op basis van deze informatie dat ons land (dat geen ambassade in Jemen heeft) besloot om zelf ook maatregelen te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet liet weten dat voor sommige locaties in België het op één na hoogste niveau van dreiging geldt.

Better safe than sorry, maar is het echt nodig om onmiddellijk in actie te schieten telkens wanneer de Amerikanen waarschuwen voor 'een mogelijke terreuractie'? De doelwitten liggen in dit geval wel erg ver van onze landsgrenzen. In de informatie was overigens zeer duidelijk sprake van 'een Amerikaans doelwit'.

In Nederland heerst alvast geen enkele ongerustheid en wordt geen enkele maatregel genomen. 'Naar aanleiding van ontwikkelingen in België wordt de situatie in de gaten gehouden, maar dat is vooralsnog voldoende', zegt woordvoerder Edmond Messchaert van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in De Telegraaf.

Reageren de Nederlanders gewoon iets nuchterder of zijn ze stom, arrogant en nalatig om een internationaal terreuralarm te negeren? Terrorisme-experts bij speciale eenheden van Defensie noemen die opstelling volgens de krant in ieder geval "onbegrijpelijk slap".

Aan de andere kant is enige relativering allicht toch wel op zijn plaats. Er is niet eens zo'n morbide geest nodig om even stil te staan bij het tijdslot waarin de terreurdreiging werd bekendgemaakt door de NSA: minder dan 48 uur nadat klokkenluider Edward Snowden politiek asiel kreeg in Rusland.

'Net op het tijdstip dat overal ter wereld vragen worden gesteld bij de privacyvernietigende, haast ongecontroleerde en massale datamining van de geheime dienst, net op het ogenblik dat het argument 'als je niets te verbergen hebt, hoef je ook niets te vrezen,' aan kracht verliest, is daar toch wel opeens die dreiging, zeker,' schrijft Yves Desmet in zijn standpunt in De Morgen. 'En als er helemaal niets gebeurt, zal het volgens het NSA ook wel zijn omdat de terroristen plots opgeschrikt werden door de alertheid van de Amerikaanse geheime diensten.'

Een spin doctor had geen beter scenario kunnen schrijven. De aanhoudende kritiek op de corebusiness van de NSA (spioneren, onze telefoongesprekken afluisteren, stiekem onze e-mails lezen) wordt gepareerd met een gebeurtenis die geen ruimte laat voor twijfel over de bestaansreden van de dienst en de manier waarop de spionnen hun werk uitvoeren. Zie je wel dat het nodig is wat we doen? Zie je wel dat je niet moet zeuren over privacy als het leven van vele mensen in gevaar is?

Heeft de NSA het belang van de informatie op zijn minst wat opgeschroefd? De Amerikaanse president Barack Obama zei onlangs toch dat de top van Al Qaida wereldwijd ontmanteld is en dat de organisatie geen bedreiging meer vormt die kan leiden tot grote terreuraanslagen. Zijn boodschap dat de Amerikanen na de dood van Osama bin Laden nooit meer schrik moeten hebben voor een nieuw 9/11 wordt vandaag door de NSA de grond in geboord.

Volg Eddy Eerdekens op Twitter

Onze partners