Alle baby's digitaal

07/12/11 om 10:15 - Bijgewerkt om 10:15

Tegen 2013 moeten alle geboortes in ons land digitaal aangegeven worden. Met het bekroonde digitaliseringsproject van de overheid eBirth zijn tot nu toe al 120.000 kinderen wettelijk geregistreerd.

Het eBirth-project van de federale overheid zag in juni 2010 het levenslicht. De kraamafdelingen en diensten van de burgerlijke stand van Bornem en Marche-en-Famenne fungeerden als pilootproject.

Ondertussen doet de elektronische geboorteaangifte dienst in meer dan 40 kraamafdelingen, samen zijn ze goed voor ongeveer 120.000 geboortedossiers per jaar.

Vorige week ontving de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) voor zijn ambitieus samenwerkingsproject een eGov-award van Agoria, de federatie van de technologische industrie.

Zorgverleners geven aan

In de 120.000 geboortedossiers die via eBirth aangegeven werden, zijn de vaders nog niet volledig van hun plicht ontlast om de geboorte van hun kind aan te geven en de nodige administratieve attesten in te dienen bij de werkgever, het kinderbijslagfonds en de ziekteverzekering. Het zijn de zorgverleners die assisteren bij de bevalling - zowel in de kraamkliniek als thuis - die de geboorte als eerste moeten aangeven. Zij moeten aan de hand van een geboorteattest en een bevallingsbericht instaan voor de identificatie van de moeder en het kind voor echt verklaren.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat van daaruit een elektronische gegevensstroom zou vertrekken naar de burgerlijke stand, waarna het volledige achterliggende traject verder gedigitaliseerd kon worden.

Beveiligde gegevensuitwisseling

Tegen 2013 zou de eBirth-oplossing algemeen moeten zijn voor alle Belgische geboorten. Dat is ambitieus, omdat de tweede en moeilijke fase - momenteel gebudgetteerd op 600.000 euro - nog uitgewerkt moet worden. Met die fase wordt de informatieoverdracht naar de sociale zekerheid verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dat moet het mogelijk maken om de formulieren af te schaffen die de ouders eerst moeten verzamelen om ze later netjes ingevuld in te leveren: attesten voor de instellingen van de sociale zekerheid, zoals de RSZ, de ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen, maar ook voor de werkgever en de verzekeraars.

Uiteindelijk, in het zeer nabije 2013, zal de gegevensuitwisseling beveiligd verlopen via het eHealth-platform van de federale overheid, waaraan de kruispuntbank van de sociale zekerheid gekoppeld is.

eDeath

Voor mannen gaat de eerste grote belangwekkende stap die ze in het vaderschap zetten verloren, maar de papierberg verkleint en de administratieve rompslomp verdwijnt. Daarbovenop zal eBirth leiden tot een versnelde procedure: van tien weken naar tien dagen. Het project inspireerde de overheid om ook elders de ontwikkelingskosten en -expertise toe te passen. Het volgende soortgelijke project heet eDeath.

Kristof van der Stadt

Onze partners