Vrouwenrechten kunnen mannelijke politici niet genoeg schelen

Vrouwenrechten kunnen mannelijke politici niet genoeg schelen

Jessica Dobbelaere - In Rusland werd woensdag een wet goedgekeurd waardoor huiselijk geweld nauwelijks nog bestraft zal worden. "Wetten die de vrouwenrechten uithollen zijn niet de verwezenlijking van vrouwenhatende macho's. Ze zijn een toegeving van mannelijke politici die hun eigen agenda nastreven en onvoldoende gedreven zijn om die rechten te verdedigen", schrijft Jessica Dobbelaere.

Obama in toespraken: de woorden die ertoe deden, de woorden die tekortschoten

Obama in toespraken: de woorden die ertoe deden, de woorden die tekortschoten

Terwijl zijn koffers al uit het Witte Huis weggehaald zijn, verschijnen zowel in het Nederlands als in het Engels overzichten van de toespraken van Barack Obama. Het is glorieuze, maar ook ontnuchterende lectuur, die parallel loopt met een glorieus en ontnuchterend presidentschap.