Elk weldenkend mens moet zelfmoord overwegen

Elk weldenkend mens moet zelfmoord overwegen

Wie zelfmoord pleegt, verzaakt niet aan zijn naasten, maar heeft voor zichzelf uitgemaakt dat het mooi is. Daarom moeten we zelfdoding even openlijk en waardig behandelen als euthanasie.