Buitenlandse media wijzen Turkse houding af

Buitenlandse media wijzen Turkse houding af

De westerse media zijn tamelijk eensgezind in hun afwijzing van de handelwijze van de Turkse regering jegens Nederland. Eén teneur is dat president Erdogan bewust de confrontatie zoekt nu de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding tot stilstand zijn gekomen.

Dan toch geen Turks verkiezingsevenement in Flanders Expo

Dan toch geen Turks verkiezingsevenement in Flanders Expo

De Unie van Europese Turken en Democraten (UETD) zal geen grootschalig evenement in het kader van het Turkse referendum organiseren in de Gentse hal Flanders Expo. De unie bekijkt andere mogelijkheden.