N-VA laat werklozen verdwijnen in Bermudadriehoek

Monica De Coninck - Minister van Werk Monica De Coninck stelt vast dat 'een rugzakje botte ideetjes' tijdens een debat in Antwerpen in schril contrast staat met het sociale imago dat N-VA zichzelf probeert aan te meten.