'Ons zorgsysteem verdraagt geen relativerende commentaren over 'kinderziektes''

'Ons zorgsysteem verdraagt geen relativerende commentaren over 'kinderziektes''

Vrije Tribune - 'Zorgen voor wie dat nodig heeft verdraagt geen relativerende commentaren', schrijft Jan-Piet Bauwens (BBTK). 'De Vlaamse regering moet voldoende garanties bieden dat elk nieuw systeem dat ze invoert geen achteruitgang betekent in de zorgkwaliteit, de tewerkstellingskwaliteit en de bedrijfszekerheid.'

Audit Vlaanderen legt misbruik wagenpark Vlaamse overheid bloot

Audit Vlaanderen legt misbruik wagenpark Vlaamse overheid bloot

Bij het beheer van haar wagenpark overtreedt de Vlaamse overheid haar eigen regels. Zo wordt de fiscale wetgeving geregeld met de voeten getreden, worden onderhoudskosten niet bijgehouden, brandstofkosten te weinig gecontroleerd en de regels rond het privégebruik van dienstvoertuigen niet nageleefd. Dat schrijft De Standaard dinsdag op basis van verslagen van Audit Vlaanderen.

Vanobbergen wil maximumfactuur ook in secundair onderwijs

Vanobbergen wil maximumfactuur ook in secundair onderwijs

Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelt voor om de maximumfactuur in het onderwijs uit te breiden naar het secundair onderwijs. Het is slechts één van de suggesties die Vanobbergen doet in zijn manifest tegen kinderarmoede "Spelen in zwarte sneeuw".

Akkoord bereikt: ook leden Vlaams Parlement moeten 45 jaar werken

Akkoord bereikt: ook leden Vlaams Parlement moeten 45 jaar werken

Het Vlaams Parlement heeft een intern akkoord over de hervorming van het parlementair pensioen. Het parlement wil de regeling die van toepassing is op ambtenaren overnemen. In de overgangsmaatregelen gaat het Vlaams Parlement ook verder dan het voorstel van de Kamer.

Waar wil Vlaanderen naartoe met zijn wapenexportbeleid?

Waar wil Vlaanderen naartoe met zijn wapenexportbeleid?

Diederik Cops - 'De Vlaamse overheid staat voor de uitdaging haar eigen buitenlands beleid, met eigen accenten en principes, expliciet te maken. Alleen zo kan ze een duidelijke lijn aanhouden in haar eigen wapenexportbeleid,' schrijft Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut.

CD&V wil aanwervingsquota voor gehandicapten

CD&V wil aanwervingsquota voor gehandicapten

Omdat de overheden de streefcijfers voor de aanwerving van personen met een beperking niet halen, willen Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels (CD&V) ze vervangen door dwingende quota's.