Methodescholen in opmars

Methodescholen in opmars

Ruim 27.000 leerlingen volgden in 2015 les in het methodeonderwijs, een stijging van 17 procent.

'Nog nooit zoveel jonge leerkrachten vastbenoemd'

'Nog nooit zoveel jonge leerkrachten vastbenoemd'

Zeven procent van de vaste benoemingen in het onderwijs gaat vandaag naar leer­krachten jonger dan 25 jaar. Dat is een record, en hoogstnoodzake­lijk, want nu haken te veel jonge onder­wijzers af omdat ze geen jobzekerheid krijgen.