'Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek'

'Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek'

Caroline Copers (ABVV) - De Vlaamse regering zal binnenkort een vernieuwde kinderbijslag invoeren. Caroline Copers (ABVV) waarschuwt dat een aanpassing aan het systeem onmiddellijke gevolgen heeft voor een groot aantal gezinnen. Zij lijst drie grote bekommernissen op, en herinnert de Vlaamse regering aan eerdere uitspraken van minister van Welzijn Jo Vandeurzen.