Meerderheid shishabars niet in orde met wetgeving

Meerderheid shishabars niet in orde met wetgeving

In de meerderheid van de gecontroleerde shishabars heeft de controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid dit en vorig jaar verschillende inbreuken op de tabakswet vastgesteld.