VS stoppen productie van clusterbommen

VS stoppen productie van clusterbommen

De laatste Amerikaanse producent van de in veel landen verboden clusterbommen, heeft beslist om ermee op te houden. Dat is een grote opsteker voor de mensenrechtenorganisaties die proberen de wapens uit de wereld te helpen.