De moeizame zoektocht naar talent van een kind

Dirk Draulans - Veel ouders worstelen met de vraag hoe ver ze moeten gaan in het exploreren van de talenten van hun kinderen. Een moeilijke oefening.

Hoort u met uw talenten thuis in uw stad?

Hoort u met uw talenten thuis in uw stad?

Bezit u het stereotiepe talent dat zo kenmerkend is voor uw thuisstad, of bent u een buitenbeentje? Sociaal netwerk LinkedIn bracht de vele talenten van Amerikaanse en Europese steden in kaart.