Leerlingen derde graad ASO kunnen binnenkort Arabisch of Japans leren
Leerlingen derde graad ASO kunnen binnenkort Arabisch of Japans leren
Leerlingen derde graad ASO kunnen binnenkort Arabisch of Japans leren
Leerlingen derde graad ASO kunnen binnenkort Arabisch of Japans leren
0980382013-06-20 17:20:002013-08-20 08:22:42KnackPas de parutionNormalarticleBelgië

Leerlingen derde graad ASO kunnen binnenkort Arabisch of Japans leren

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen scholen volledig vrij kunnen kiezen welke vierde taal zij aanbieden in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs (ASO).

Knack.beauto2013-06-20 17:19:59http://www.knack.be/nieuws/belgie/leerlingen-derde-graad-aso-kunnen-binnenkort-arabisch-of-japans-leren/article-normal-98038.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/leerlingen-derde-graad-aso-kunnen-binnenkort-arabisch-of-japans-leren/article-normal-98038.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/Belga

Scholen kunnen vanaf het schooljaar 2014-2015 zelf kiezen welke vierde taal zij aanbieden in de derde graad van het ASO. Daarmee verdwijnen de bestaande beperkingen en wordt het voor scholen bijvoorbeeld mogelijk om Turks of Arabisch te geven.

Meerderheidspartij N-VA was aanvankelijk niet happig op die uitbreiding maar heeft water in de wijn gedaan. Onderwijsspecialist Kris Van Dijck denkt ook dat er in de praktijk "niet veel zal veranderen".

Het wegvallen van de bestaande beperkingen komt er via een amendement op de talennota van onderwijsminister Pascal Smet (SP.A). Het amendement werd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ingediend en goedgekeurd door meerderheidspartijen CD&V, SP.A en N-VA en door oppositiepartijen Open VLD, Groen en LDD. Enkel Vlaams Belang stemde tegen.

Talenkennis van jongeren opkrikken

De talennota is erop gericht de talenkennis van jongeren, zowel het Nederlands als andere talen, op te krikken. Het gaat onder meer over het ontwikkelen van taalbaden Nederlands, extra taallessen, lessen in vreemde talen en initiaties in andere talen in de kleuterklas.

Een van de maatregelen in de talennota is een uitbreiding van de taalvakken (vierde taal) in de derde graad secundair onderwijs. Nu worden als vreemde talen standaard Frans, Engels en Duits aangeboden, en is de keuze voor een vierde vreemde taal beperkt (Spaans, Italiaans en Russisch).

Het oorspronkelijke voorstel tot wijziging beperkte de uitbreiding tot de officiële talen van de EU en de BRIC-landen. Door die beperkte uitbreiding waren bijvoorbeeld wel Portugees en Hindi wél mogelijk, maar Arabisch of Japans niet.

Zowel vanuit de oppositie (onder andere Fientje Moerman van Open VLD, Elisabeth Meuleman van Groen en Boudewijn Bouckaert van LDD) als vanuit de meerderheid (Fatma Pehlivan van SP.A) werd daarom aangedrongen op een uitbreiding om ook andere levende talen zoals Turks, Arabisch en Japans toe te laten. Dat pleidooi kreeg ook de steun van CD&V.

"Wij hadden geen probleem met de uitbreiding", aldus Kathleen Helsen (CD&V).

'In praktijk zal er weinig veranderen'

Uiteindelijk is beslist geen beperkende lijst meer te voorzien, maar scholen zelf te laten kiezen. Bedoeling is dat de mogelijkheid ingaat vanaf het schooljaar 2014-2015. Het was vooral de N-VA die in het verleden op de rem stond. Maar uiteindelijk ging de partij toch akkoord.

"We kregen vragen vanuit de Japanse ambassade. Waarom Hindi wel en Japans niet? Hetzelfde gold voor Turks en Arabisch", legt N-VA-onderwijsspecialist Kris Van Dijck uit. Van Dijck benadrukt dat de keuze bij de scholen ligt en dat het ook gaat om een beperkte groep.

"Het gaat om de vierde taal voor leerlingen uit de derde graad van het algemeen secundair onderwijs. Leerlingen die dus al goed Nederlands, Frans en Engels kennen", klinkt het.

Van Dijck denkt ook niet dat scholen in de toekomst massaal Arabisch, Turks of Japans zullen gaan aanbieden. "Volgens mij zal er in de praktijk weinig veranderen. Scholen moeten de stap zetten, er zijn leerplannen nodig, je hebt leerkrachten nodig en je hebt ouders en leerlingen nodig", aldus Van Dijck. (Belga/AVE)

Pascal SmettalenkennisAlgemeen secundair onderwijs
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn
0849332013-01-21 11:18:572013-08-20 04:33:26KnackPas de parutionNormalarticleWetenschap

Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn

In ons onderwijs geldt de regel: een degelijke kennis van het Nederlands moet onderwijs in elke andere taal voorafgaan. Maar is dat wel de meest geschikte methode?

Knack.beauto2013-01-21 11:18:56http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/talenkennis-in-het-onderwijs-mag-niet-langer-doel-op-zich-zijn/article-normal-84933.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/wetenschap/talenkennis-in-het-onderwijs-mag-niet-langer-doel-op-zich-zijn/article-normal-84933.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/wetenschap/http://m.knack.be/nieuws/wetenschap/
Talenkennis in het onderwijs mag niet langer doel op zich zijn

Franstalige kinderen die in het Nederlandstalig onderwijs een aantal lesuren in het Frans volgen, lezen opmerkelijk beter in het Frans én Nederlands dan kinderen die uitsluitend in het Nederlands onderwezen worden.

Dat is de opmerkelijke conclusie van de studie van Gwen Muylaert (VUB) naar de leesvaardigheid in Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Ongeveer twee derde van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel spreekt thuis geen Nederlands. Die kinderen wacht een echte leeruitdaging: naast de vakkennis moeten ze zich ook de onderwijstaal eigen maken. In het huidige systeem biedt men deze kinderen een intensief taalbad aan. Zo leggen alle anderstalige leerlingen in het eerste leerjaar verplicht een taaltest Nederlands af. Wie onvoldoende scoort, moet verplicht bijscholen na de lesuren. Maar is die aanpak een geschikte methode om leerlingen snel een goede kennis van het Nederlands bij te brengen? Studies hebben bewezen dat de kennis die kinderen hebben van hun moedertaal een sterke indicator is voor hun ontwikkeling in een tweede taal. Omgekeerd heeft ook een goede kennis van de tweede taal een gunstige invloed op de moedertaal.

Meertalig onderwijs In ons onderwijs geldt echter de regel: een degelijke kennis van het Nederlands moet onderwijs in elke andere taal voorafgaan. In de academische wereld pleit men de laatste jaren steeds meer voor meertalig onderwijs. Bij deze aanpak gebruikt men een 'vreemde' taal in een aantal lessen als onderwijstaal: in een Franstalige school wordt bijvoorbeeld de les wiskunde in het Nederlands gegeven. Talenkennis is dan niet langer het doel op zich, maar een middel om andere leerstof te verwerven. In haar scriptie onderzocht Muylaert de leesvaardigheid in drie Nederlandstalige basisscholen in Brussel, waarvan er twee meertalig onderwijs aanbieden: de les wereldoriëntatie wordt er in het Frans gegeven. De derde school steunt enkel op klassieke Franse les. Opmerkelijk was dat de Franstalige leerlingen in het meertalig onderwijs gemiddeld heel wat beter lezen in het Frans én in het Nederlands dan de Franstalige leerlingen die klassiek taalonderwijs volgen.

Hoewel deze leerlingen minder les in het Nederlands krijgen, lezen ze beter in het Nederlands dan diegenen die enkel in het Nederlands onderwezen worden. Meer Nederlandse les leidt dus niet noodzakelijk tot een betere kennis van die taal. Muylaert wijst op het grote belang van een beperkte vorm van moedertaalonderwijs. Een betere kennis van de moedertaal leidt tot een betere kennis van alle andere talen die men aanleert. Door Franstalige kinderen enkele uurtjes les in het Frans te geven, lezen zij ook beter in het Nederlands - en is het bijbrengen van een goede kennis van het Nederlands niet de voornaamste opdracht van het Nederlandstalig onderwijs?

Gwen Muylaert won de Klasseprijs 2012, het kleine broertje van de Vlaamse Scriptieprijs. Lees haar scriptie op www.scriptiebank.be

onderwijstalenkennis