Budgettaire kosten vergrijzing licht hoger dan vorig jaar

Budgettaire kosten vergrijzing licht hoger dan vorig jaar

Volgens de jongste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgt het geheel van sociale uitgaven tussen 2016 en 2060 met 2,3 procentpunt van het bbp. Dat is een lichte verhoging (0,1%) ten opzichte van vorig jaar. Gelijktijdig daalt het armoederisico van de gepensioneerden.

Belgische productiviteit keldert

Belgische productiviteit keldert

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de arbeidsproductiviteit in ons land er vorig jaar op achteruit is gegaan. Volgens economen is dat dramatisch voor onze welvaartsstaat.

'Hoera, de vergrijzing is opgelost'

'Hoera, de vergrijzing is opgelost'

Olivier Pintelon - 'Niemand kan immers nog beweren dat de wettelijke pensioenen intrinsiek onbetaalbaar zijn', schrijft Olivier Pintelon. Hij houdt de bevindingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing tegen het licht.