Verenigde Naties willen geen DNA opvragen aan personeel

Verenigde Naties willen geen DNA opvragen aan personeel

In de strijd tegen seksuele uitbuiting en misbruik door personeel van de Verenigde Naties werd even gedacht aan de oprichting van een DNA-database. Die is er nog niet gekomen. De bescherming van de privacy van de personeelsleden blijkt belangrijker.