Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'
0144811http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/rudy-aernoudt-europa-is-niet-perfect-maar-we-hebben-geen-andere-keuze/article-4000632045571.htm2014-05-22 14:20:16NonePas de parutionNormalRenvoiWereld

Rudy Aernoudt: 'Europa is niet perfect, maar we hebben geen andere keuze'

De kromming van komkommers of de grootte van douchekoppen: de EU moet ophouden zich met alles te bemoeien, vindt Rudy Aernoudt. De eeuwige rebel en gewezen Vlaams topambtenaar voelt zich in zijn sas aan de Europese top, maar ziet ook de gebreken.

2014-05-22 14:21:39Knack.be2014-05-22 14:21:39autoEuropa Rudy Aernoudt
Huiszoekingen partij Modrikamen leverden niets op
Huiszoekingen partij Modrikamen leverden niets op
Huiszoekingen partij Modrikamen leverden niets op
Huiszoekingen partij Modrikamen leverden niets op
0107972010-09-29 20:04:362013-08-15 11:23:55KnackPas de parutionNormalarticleBelgië

Huiszoekingen partij Modrikamen leverden niets op

Volgens Le Vif hebben de huiszoekingen na beschuldigingen van zwartwerk niets opgeleverd.

Knack.beauto2010-09-29 20:04:35http://www.knack.be/nieuws/belgie/huiszoekingen-partij-modrikamen-leverden-niets-op/article-normal-10797.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/huiszoekingen-partij-modrikamen-leverden-niets-op/article-normal-10797.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/Belga

De huiszoekingen die dinsdag werden uitgevoerd bij de Parti Populaire van Mischael Modrikamen hebben niets opgeleverd. Dat meldt Le Vif woensdagavond op haar website.

De Tijd en L'Echo hadden woensdag gemeld dat het gerecht dinsdag in verband met de PP op vijf plaatsen (bij Modrikamen, op de partijzetel en op drie andere plaatsen) huiszoekingen had uitgevoerd.

De huiszoekingen zouden enkel met de politieke activiteiten van de zakenadvocaat te maken hebben gehad. Aanleiding voor de huiszoekingen zouden verklaringen geweest zijn van Rudy Aernoudt.

'Zwartwerk'

Hij is mede-oprichter van de PP en was tot voor kort covoorzitter, maar werd uit de partij gezet. Aernoudt is intussen een procedure gestart om Modrikamen zelf uit de partij te zetten.

Aernoudt had laten verstaan dat Modrikamen tijdens de recente verkiezingscampagne een beroep had gedaan op zwartwerk. Volgens www.levif.be hebben de huiszoekingen onder leiding van onderzoeksrechter Michel Claise echter geen malversaties aan het licht gebracht in verband met de beschuldigingen van Aernoudt.

Na een eerste grondig onderzoek is er geen probleem aan het licht gekomen, aldus het weekblad. Het citeert een bron dicht bij het onderzoek volgens wie alles in orde was in de rekeningen.

gerechtParti PopulaireRudy AernoudtMischaël Modrikamen
Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij
Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij
Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij
Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij
0101912010-08-24 12:25:222013-08-15 11:16:30KnackPas de parutionNormalarticleBelgië

Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij

Volgens hem is zijn ontslag niet op een wettelijke manier gebeurd. Mischaël Modrikamen betwist dat.

Knack.beauto2010-08-24 12:25:21http://www.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-legt-zich-niet-neer-bij-ontslag-uit-personenpartij/article-normal-10191.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-legt-zich-niet-neer-bij-ontslag-uit-personenpartij/article-normal-10191.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/Belga

Rudy Aernoudt betwist dat zijn ontslag bij de Personenpartij op een wettelijke manier is gebeurd. Mischaël Modrikamen verwijt hem een gebrek aan loyauteit en onvoldoende inzet om de partij in Vlaanderen uit te bouwen.

Het politiek bureau van de Personenpartij/Parti Populaire besliste maandagavond om covoorzitter Aernoudt uit de partij te zetten. Rechtstreekse aanleiding was kritiek op uitlatingen van Kamerlid Laurent Louis, die een verband had gelegd tussen zigeuners en delinquentie.

Louis kreeg daarvoor echter de steun van Modrikamen, de tweede covoorzitter van de partij. Hij riep maandag het politiek bureau bijeen om te beslissen over het lot van Aernoudt.

Die zei dinsdagochtend dat zijn ontslag niet wettelijk is omdat de bijeenkomst en de beslissing van het politiek bureau niet op een reglementaire wijze zou zijn verlopen. Aernoudt beschouwt zich nog altijd als covoorzitter van de Personenpartij.

Modrikamen van zijn kant hekelde tijdens een persconferentie het gebrek aan loyauteit van zijn voormalige kompaan. Hij verwijt Aernoudt ook onvoldoende te hebben geïnvesteerd in de partijwerking in Vlaanderen.

Modrikamen wees erop dat de partij goed ontwikkeld is in Franstalig België en voor 95 tot 98 procent bestaat uit Brusselaars en Franstaligen.

Maar in Vlaanderen kampt de Personenpartij met een totaal gebrek aan media-aandacht en een gebrek aan militantren en kandidaten, aldus Modrikamen. Hij betwist dat het ontslag van Aernoudt niet op een regelmatige manier zou zijn verlopen.

PersonenpartijRudy AernoudtMischaël Modrikamen101830

Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit

11/nieuws/belgie/personenpartij-sluit-covoorzitter-aernoudt-uit/article-normal-10183.html0
Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit
Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit
Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit
Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit
0101832010-08-23 20:01:092013-08-15 11:16:24KnackPas de parutionNormalarticleBelgië

Personenpartij sluit covoorzitter Aernoudt uit

Rechtstreekse aanleiding voor de beslissing van het partijbureau was kritiek op uitlatingen van Kamerlid Laurent Louis.

Knack.beauto2010-08-23 20:01:08http://www.knack.be/nieuws/belgie/personenpartij-sluit-covoorzitter-aernoudt-uit/article-normal-10183.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/personenpartij-sluit-covoorzitter-aernoudt-uit/article-normal-10183.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/Belga

Het partijbureau van de Parti Populaire/Personenpartij heeft maandagavond beslist om covoorzitter Rudy Aernoudt uit de partij te zetten.

Rechtstreekse aanleiding is kritiek op Kamerlid Laurent Louis. Daarnaast wordt Aernoudt ervan beschuldigd dat hij geprobeerd zou hebben de partij in handen te geven van voormalige leden van LiDé, zijn vorige partij.

De verwijdering van Aernoudt werd goedgekeurd door 75 procent van de leden van het politiek bureau die aanwezig waren tijdens de vergadering.

Dat Aernoudt wordt uitgesloten, zou het gevolg zijn van clanvorming binnen de partij. Er is sprake van oplopende spanningen tijdens de laatste weken tussen de groep rond enerzijds Aernoudt en anderzijds Mischaël Modrikamen, de andere covoorzitter van de partij.

In de loop van maandag hekelde Aernoudt de kritiek van Laurent Louis op het gedrag van zigeuners, terwijl het Kamerlid daarvoor de steun had gekregen van Modrikamen. Die riep daarop het politiek bureau van de partij samen.

Dat bureau zal na de uitzetting van Aernoudt uit de partij moeten beslissen over het voorzitterschap van de Parti Populaire. De woordvoerder noemde het maandagavond zeer waarschijnlijk dat één iemand voorzitter wordt.

Aernoudt van zijn kant verweet Modrikamen maandagavond enkel te praten over 'veiligheid en soldaten op straat'. Aernoudt beschouwt zich als de hoeder van de waarden van de Personenpartij (waarvan hij het programma samen met Modrikamen heeft opgesteld) en roept degenen die zich niet kunnen verzoenen met het programma op om te vertrekken.

Modrikamen heeft voor dinsdagochtend een persconferentie over de toekomst van de partij bijeengeroepen.

PersonenpartijParti PopulaireRudy AernoudtMischaël Modrikamen101810

Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners

11/nieuws/belgie/aernoudt-hekelt-uitlatingen-partijgenoot-over-zigeuners/article-normal-10181.html0
Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners
Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners
Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners
Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners
0101812010-08-23 17:54:112013-08-15 11:16:23KnackPas de parutionNormalarticleBelgië

Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners

De reactie van Aernoudt is anders dan het officiële partijstandpunt dat vrijdag verspreid werd.

Knack.beauto2010-08-23 17:54:10http://www.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-hekelt-uitlatingen-partijgenoot-over-zigeuners/article-normal-10181.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-hekelt-uitlatingen-partijgenoot-over-zigeuners/article-normal-10181.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/Belga

Covoorzitter Rudy Aernoudt van de Personenpartij/Parti Populaire is 'geschandaliseerd' over de uitlatingen van Kamerlid Laurent Louis inzake de Romzigeuners. Volgens hem flirten diens uitspraken met racisme.

Louis, het enige Kamerlid van de partij die wordt geleid door Mischaël Modrikamen en Rudy Aernoudt, had op zijn Facebookpagina verklaard dat zigeuners om te overleven op een bepaald moment hun toevlucht moeten zoeken tot gebedel of tot diefstal en smokkel.

Louis deed dat naar aanleiding van de uitzettingen van zigeuners door de Franse regering. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vond die uitspraken te ver gaan en kondigde aan de zaak te zullen onderzoeken.

Er kwam ook een verontwaardigde reactie van het CDH, die het 'racistisch amalgaam' hekelde dat Louis maakt door een verband te leggen tussen Romzigeuners en delinquentie.

Geschandaliseerd

Maandag kwam er ook kritiek van Aernoudt, de covoorzitter van de Personenpartij. Hij noemt zich geschandaliseerd en vindt dat de uitspraken van Louis naar racisme neigen. 'Dergelijke clichés maken alles onmogelijk', aldus Aernoudt.

Hij wijst erop dat Louis het waardencharter van de partij heeft ondertekend en zich achter het partijmanifest heeft geschaard. 'Hij moet die teksten naleven, maar doet het niet. Ik hoop dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen klacht gaat indienen', aldus Aernoudt. ,

Hij roept Louis op zijn excuses aan te bieden en zich te scharen achter de waarden van de partij, die noch extremistisch noch racistisch is.

De officiële reactie van de partij op de uitlatingen van Louis luidde vrijdagavond heel anders. Ze stelde dat België niet in staat is de veiligheid te garanderen op de terreinen waar de Romzigeuners zich onwettelijk vestigen en drong erop aan dat de zigeuners terug naar hun land van herkomst zouden keren. De partij sprak haar steun uit voor het veiligheidsbeleid in Frankrijk.

PersonenpartijLaurent LouisRudy Aernoudt101580

Personenpartij haalt uit naar Rom-zigeuners

11/nieuws/belgie/personenpartij-haalt-uit-naar-rom-zigeuners/article-normal-10158.html0