Begrotingsconclaaf: Kernkabinet zoekt nog 200 miljoen euro

Begrotingsconclaaf: Kernkabinet zoekt nog 200 miljoen euro

Er is voorlopig nog geen akkoord over de begrotingscontrole. Nadat Open VLD een voorstel over het optrekken van de roerende voorheffing blokkeerde, gingen de protagonisten uit elkaar. De zoektocht naar de resterende miljoenen wordt dit weekend verder bekeken.